Samarbejdspartnere:

Karnov Group Karnov Group Denmark A/S er den førende leverandør af faglig information til bl.a. advokater og revisorer. Vi samarbejder med Karnov blandt andet om det professionelle indhold til 'Arbejdsplan for revisorer' samt 'Firma kvalitetsmanual'.
IT Forum IT Forum Gruppen A/S er leverandør af professionelle infrastrukturløsninger.
IT Forum har særligt indgående erfaring med optimal opsætning af IT Revisor løsninger med Citrix - Microsoft Terminal Server.
bornerup Bornerups DataCenter A/S er Microsoft Gold Certified og blandt Danmarks største Dynamics C5 forhandlere. Sammen med Bornerups DataCenter har vi udviklet en enestående integration med C5 Online økonomisystemet.
e-conomic e-conomic a/s er Danmarks førende udbyder af online økonomistyring til flere end 40.000 brugere.
I samarbejde med e-conomic har vi udviklet en enestående integration med e-conomic økonomisystemet.
Penneo Penneo tilbyder digitale underskrifter med Nem-ID på en simpel og velfungerende måde.
Penneo er en del af vores ReviSky løsning
WaltersKluwer Wolters Kluwer er leverandør af skatteberegningsprogrammer og andre programmer til revisorer. IT Revisor indeholder integration til Wolters Kluwer skatteprogrammer. Pr. 1. januar 2017 er Focus IT ejet af Wolters Kluwer.