28. oktober 2016
Whistleblowerordning for revisorer
Focus IT udbyder webløsning til godkendte revisorvirksomheders interne whistleblowerordning.

Den "nye" revisorlov indfører både en "ekstern" og en "intern" whistleblowerordning for godkendte revisorvirksomheder.


Den eksterne whistleblowerordning er allerede åbnet på Erhvervsstyrelsens hjemmeside. Her kan kunder mfl. indberette godkendte revisorer, revisorvirksomheder, virksomheder af interesse for offentligheden og medlemmer af den øverste ledelse eller revisionsudvalg i virksomheder med offentlig interesse for overtrædelser af revisorlovgivningen.

Godkendte revisorvirksomheder skal som et led i kvalitetsstyringen have en intern whistleblowerordning. Formålet med denne interne ordning er at give medarbejderne mulighed for - anonymt, at indberette potentielle eller faktiske overtrædelser af den revisorretlige regulering, dvs. den til enhver tid gældende revisorlovgivning, herunder revisorloven med tilhørende bekendtgørelser, samt den til enhver tid gældende EU-retlige regulering på revisionsområdet.

Medarbejder skal i denne sammenhæng forstås som revisorer og andre ansatte, herunder direktion, bestyrelse og tilsynsråd.

Webløsning
Bestemmelserne, der er indsat i revisorlovens § 28 a, er gældende fra 1. januar 2017.

Vi har udviklet en webbaseret løsning, Revisorwhistleblower.dk, som interesserede revisionsvirksomheder kan abonnere på. Løsningen er ikke integreret med IT Revisor og kan derfor benyttes af alle revisionsvirksomheder, uanset hvilke IT-systemer, virksomheden i øvrigt anvender. Man behøver altså ikke være bruger af IT Revisor for at kunne benytte løsningen.

Hvad får man?
Udover adgangen til webløsningen modtager revisorvirksomheden forslag til tilpasning af kvalitetsstyringsmanualen om whistleblowerordningen samt checkliste over relevante tilladelser, som revisorvirksomheden skal have på plads. Eksempler på ansøgninger til foranstående er naturligvis også inkluderet.

Abonnementet omfatter desuden rådgivning om igangsætning og løbende vedligeholdelse og tilpasninger i forhold til den fremtidige revisorretlige regulering.

Læs mere på Revisorwhistleblower.dk eller her. Kontakt os på 6221 5353 eller itrevisor@wolterskluwer.dk og se en demonstration af løsningen.

Carsten Rosenvinge
Partner ∙ Adm. direktør
Faglig chef ∙ Registreret revisor