21. juni 2016
Kom godt i gang med version 7
IT Revisor .NET version 7 frigives 1. november 2016 og præsenterer IT Revisors nye kvalitetsstyringsprogram

Det nye kvalitetsstyringsprogram bygger naturligvis på de erfaringer, som vi har gjort, siden vi i 1994 første gang lancerede et kvalitetsstyringsprogram, som skulle matche Revisionsvejledning nr. 4. RV4 definerede kvalitetsstyring og kvalitetskontrol.

Kvalitetshåndbogen og arbejdspapirerne, der er udviklet i samarbejde med Karnov Group, er selvfølgelig integreret med IT Revisors øvrige funktoner i .NET versionen: Opgavestyring, intern planlægning og timeregnskabet. Når vi senere frigiver rapportering i .NET er der selvsagt integration med kvalitetsstyringen.

Det nye kvalitetsstyringsprogram præsenteres på introduktionskurser den 25. eller 27 oktober samt 2. november 2016. Læs mere om kurset i kundeområdet.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker .NET version 7 demonstreret. Ring på 6221 5353 eller send en mail på itrevisor@wolterskluwer.dk.