20. juni 2016
Årsregnskabsloven efter 1. januar 2016
Lempelser for microvirksomheder, 20 års grænsen for afskrivninger afskaffet, nye størrelsesgrænser for regnskabsklasser og meget mere

Folketinget vedtog den 1. juni 2015 en lang række ændringer til årsregnskabsloven. Disse ændringer har som hovedregel virkning for regnskabsår, som starter 1. januar 2016 eller senere.

Vi kombinerer teori og praksis i kurset 'Årsregnskabsloven efter 1. januar 2016'. Kursusindholdet består både af en teoretisk gennemgang af lovændringerne samt en praktisk anvisning af 'best practice' i implementering af de nye regler i IT Revisor.

Læs mere om kurset i kundeområdet.