22. maj 2015
XBRL indberetning af erhvervsdrivende fondes årsrapport
Fonde, som har både erhvervsmæssige og ikke erhvervsmæssige aktiviteter, kan ikke XBRL indberette årsrapporter

Årsregnskabslovens § 19 stk. 3 siger:

Indregnede forhold, der ikke vedrører de erhvervsmæssige aktiviteter, skal klassificeres således, at de tydeligt fremstår adskilt fra de erhvervsmæssige aktiviteter i balance og resultatopgørelse.

Fonde, som er erhvervsdrivende, skal XBRL indberette årsrapporten på lige fod med selskaber og efter de samme  kriterier. Imidlertid kan fonde både have erhvervsmæssige og ikke erhvervsmæssige aktiviteter. Disse skal, som det fremgår af bestemmelsen ovenfor, klassificeres hver for sig.

Erhvervsstyrelsen har netop meddelt, at taksonomien ikke giver mulighed herfor. Fonde, der både har erhvervsmæssig og ikke erhvervsmæssige aktiviteter, skal derfor jf. indsendelsesbekendtgørelsens § 17 ansøge om fritagelse for digital indberetning.

Carsten Rosenvinge
Partner |Faglig chef |Registreret revisor