27. januar 2014
Nye krav til andelsboligforeningens regnskab
Kravene er indeholdt i bekendtgørelse nr. 1539

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har den 16. december 2013 udstedt bekendtgørelse nr. 1539 om oplysningspligt ved salg af andelsboliger. Bekendtgørelsen indeholder tre bilag, som alle er skemaer, som sælger skal udlevere til køber forinden en købsaftalen indgås.

Bekendtgørelsens § 3 stiller imidlertid også krav om, at delelementer af disse oplysninger skal medtages i andelsboligforeningens årsregnskab, gældende for årsregnskaber for 2013 og senere.

Hent skema med krav til andelsboligforeningernes årsregnskab (pdf)

Carsten Rosenvinge
Partner, faglig chef og registreret revisor