13. september 2013
Revisortilsynet ændrer praksis
Dårlige sager kan ikke fredes

Tidligere var kontrollanterne instrueret om ikke at udtage enkeltsager med fejl og/eller mangler, som var fundet under den interne overvågning i revisorvirksomheden

Revisorvirksomheder skal som bekendt gennemføre en intern overvågning af virksomhedens kvalitetssystem, herunder en periodisk efterfølgende kontrol af afsluttede opgaver for alle opgaveansvarlige partnere.

Resultatet af kontrollen - og de forbedringer af kvalitetsstyringssystemet, som kontrollen fører til - skal kommunikeres til revisorvirksomhedens medarbejdere, der således orienteres om ændringer i systemet til at imødegå de fejl og/eller mangler, som den interne kontrol har fundet.

Revisortilsynets kontrol
Resultatet af den interne overvågning bliver gennemgået og kontrolleret af Revisortilsynets kontrollant, når revisorvirksomheden er udtaget til kontrol. Kontrollanterne har indtil nu været instrueret om ikke at vælge de sager, som revisorvirksomheden selv havde foretaget kontrol af. Derimod skulle kontrollanterne påse, at kvalitetssystemet var udbedret med henblik på at imødegå tilsvarende fejl og/eller mangler i fremtiden.

Revisorvirksomhedernes praksis
Det har vist sig at revisorvirksomhederne, med baggrund i denne viden, ofte (bevidst?) udtog mange af de sager som kunne føre til problemer ved Revisortilsynets kontrol med den konsekvens, at sagerne derved var fredet ved Revisortilsynets kontrol.

Ved Revisortilsynets kontrol var kontrollanterne afskåret fra at udtage disse sager, endda selvom kontrollantens gennemgang måske ville føre til et andet resultat.

Revisorvirksomheden kan ikke længere frede dårlige sager
Revisortilsynet har derfor ændret praksis, sådan at kontrollanterne kan udtage sager, uanset om de allerede er behandlet i en intern kontrol. Revisorvirksomheden kan altså ikke længere frede en sag ved at medtage sagen i den interne overvågning - uanset om revisorvirksomheden godkender eller registrerer fejl og/eller mangler i sagen. Det kan dog næppe skade revisorvirksomheden, hvis en sag med fejl og/eller mangler er behandlet i den interne overvågning og der er foretaget tilpasninger af kvalitetssystemet med henblik på at imødegå fremtidige fejl og/eller mangler.

Carsten Rosenvinge
Partner, faglig chef og registreret revisor