5. november 2013
Koncernregnskaber skal også XBRL indberettes
Det er nemt med IT Revisor

Virksomheder omfattet af regnskabsklasse C skal indberette årsrapport digitalt for årsrapporter med balancedato efter den 31. december 2012.

Den digitale indberetning (XBRL) af selskabernes årsrapporter omfatter nu også selskaber, der skal aflægge årsrapport efter årsregnskabslovens klasse C regler. Kravet gælder både det enkelte C-selskab samt koncernregnskabet, som skal indberettes af moderselskabet.

Vore kunder har indberettet de første koncernregnskaber med succes. IT Revisor indeholder et rapporteringsværktøj til koncernregnskaber. Det er muligt at danne årsrapporter inkl. koncernregnskabet og indberette årsrapporten digitalt til Erhvervsstyrelsen. Muligheden gælder for alle standardrapporter, der i forvejen er XBRL parate.

Imidlertid kan man i IT Revisor også danne interne koncernregnskaber, hvis det ønskes. Muligheden er uafhængig af om koncernen er underlagt regnskabspligt eller ej.

Læs mere om koncernregnskab i IT Revisor her.