10. december 2013
ISRE 2400 (ajourført) træder i kraft
Standard gælder for regnskaber der slutter d. 31/12-2013 eller senere

Revisor skal være særligt opmærksom i januar kvartal, når revisor i et regnskab skal afgive en reviewerklæring. Ikrafttrædelsesbestemmelserne for den ajourførte ISRE 2400 gør nemlig, at revisor skal vælge mellem to forskellige erklæringer i forhold til regnskabets slutdato.

To forskellige reviewerklæringer
Slutter regnskabet før 31. december 2013 - altså typisk et regnskab for regnskabsåret 1. oktober 2012 til 30. september 2013 - skal revisor afgive erklæring efter ISRE 2400 DK. Slutter regnskabsåret 31. december 2013 eller senere skal erklæringen udformes efter ISRE 2400 (ajourført).

Regnskabsbrugerne kan derfor sidde med to regnskaber, hvori revisors erklæring er dateret 31. januar 2014, som indeholder forskellige reviewerklæringer. Erklæring efter ISRE 2400 DK ophører dog som mulighed ved udgangen af februar 2014 for selskabers regnskaber og vel i praksis ved udgangen af marts for regnskaber for personligt drevne virksomheder.

Nye principper i ISRE 2400
Den nye erklæring følger nu principperne, som blev introduceret ved seneste opdatering af revisionspåtegningen, specielt når det gælder forbehold. Overskrifterne i forbeholdssituationen er tilpasset systemet i revisionspåtegningen ligesom afsnittet om ledelsens ansvar er præciseret. Generelt er der tale om sproglige tilpasninger som alligevel fører frem til en ny standarderklæring.

Større muligheder for erklæringsfejl
Som i revisionspåtegningen giver den nye reviewerklæring et betydeligt større antal kombinationsmuligheder - hvilket betyder ligeså mange muligheder for erklæringsfejl. Overskriften på forbehold skal fremover også passe med overskriften til konklusionen, hvilket jo egentlig er logisk nok. Alt nyt kræver tilvænning og sådan vil det sikkert også være med de nye erklæringer efter ISRE 2400 (ajourført).

Udvidet gennemgang
ISRE 2400 (ajourført) har uanset ovennævnte ikrafttrædelsesbestemmelser allerede været grundstenen i  erklæringen om udvidet gennemgang, som har været en mulighed siden 1. oktober 2013.

Carsten Rosenvinge
Partner, faglig chef og registreret revisor