1. juli 2013
Fortjeneste ved salg af anlægsaktiver
Fejl i Erhvervsstyrelsens eksempelregnskab

Årsregnskabslovens modregningsforbud forhindrer, at fortjeneste ved salg af anlægsaktiver modregnes i afskrivninger.

Erhvervsstyrelsen offentliggjorde et modelregnskab ved præsentationen af ÅRL taksonomien til indberetning af XBRL regnskaber. I dette modelregnskab var fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver modregnet i afskrivninger i resultatopgørelsen.

Dette strider mod kommentar 76 til regnskabsskemaerne i den kommenterede udgave af årsregnskabsloven og førte til signalforvirring blandt revisorerne, når de læste eksempelregnskabet.

Jeg valgte derfor i marts 2013 at spørge Styrelsen, om eksempelregnskabet eller nævnte bemærkning 76 var den korrekte fortolkning af årsregnskabslovens behandling af fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver.

Styrelsen har i dag besvaret mit spørgsmål og bekræftet, at der er en fejl i eksempelregnskabet og at man skal følge bemærkning 76, som foreskriver, at fortjeneste ved salg af aktiver indregnes under Andre driftsindtægter i resultatopgørelsen og således ikke må modregnes i afskrivninger.

1. juli 2013

Carsten Rosenvinge
Partner, faglig chef og registreret revisor