30. april 2013
Engelske regnskaber – så let som at trykke på en knap
Engelsk oversættelse er nu standard

Som de første på markedet for IT systemer til revisorer introducerer Focus IT nu tosprogede regnskaber, hvor det er muligt at oversætte hele regnskabet til engelsk, og det endda blot ved et enkelt tryk på en knap. Der har vist sig at være et stort behov blandt vores revisorkunder for netop denne nye feature i IT Revisor, så vi er glade for kunne frigive denne gennemtestede funktion, der vil lette arbejdsgangen for de mange revisorer med engelsksprogede kunder. 

Focus IT udvikler og vedligeholder et omfattende sortiment af IT Standard regnskabsrapporter. Tekstkartoteket fylder omkring 200 sider, hvis alle tekststykker skrives ud.  Alle teksterne findes nu også i en engelsk (UK) version, hvilket gør præsentationen af et dansk - engelsk regnskab betydeligt hurtigere og dermed billigere.

IT Standard regnskabsrapporter i IT Revisor leveres med en engelsk oversættelse som standard.  Featuren tosprogede regnskaber er imidlertid ikke kun begrænset til dansk - engelsk. Vore kunder kan oprette de sprog, som de måtte have behov for, og som er relevante for dem.

Også de mange kunder, der benytter IT Standardkontoplanen har nu mulighed for at hente engelske kontobetegnelser. Som de danske kontobetegnelser vil disse naturligvis også blive løbende vedligeholdt i henhold til regnskabs- og skattelovgivningen. Dette gælder indtil videre A; B; C regnskaber. Specialregnskaberne indenfor landbrug og foreninger følger.

Især to segmenter af revisors kunder får gavn af dette. Selskaber med udenlandske ejere og/eller bestyrelsesmedlemmer kan nu få direkte adgang til regnskabstallene uden brug af tolk eller oversætter. Også selvstændige erhvervsdrivende med anden etnisk baggrund, der har et større engelsk ordforråd end et dansk, har mulighed for at lette kommunikationen med revisor og få en bedre forståelse af regnskabet.

For yderligere oplysninger om mulighederne med de tosprogede regnskaber, kontakt Focus IT.

 

Lidt tal:

Af de 456.000 danske virksomheder har ca. 15 % (stigende), direkte brug for engelske regnskaber, fordi beslutningstagerne er udenlandske/har anden etnisk herkomst.  

Andelen af udenlandske bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede virksomheder er 12 %.

Andelen af udenlandske bestyrelsesmedlemmer i biotekvirksomheder er 38 %.

Antallet af udenlandsk ejede virksomheder i Danmark er steget med 14 % fra 2004 til 2010.

1,2 % af virksomhederne i Danmark er udenlandsk ejede virksomheder.