3. februar 2011
Focus IT hjælper
- også når det gælder retssikkerheden

Vores redegørelse blev ifølge afgørelsen tillagt stor værdi i Landsrettens vurdering og sagen blev af vores kunde VUNDET ved Landsretten efter nederlag i Byretten. SKAT blev dømt til at betale sagens omkostninger.

For ca. 1 år siden blev vi blev på hotline-telefonen ringet op af en revisors kunde, der anvender IT Business Light. Kunden var havnet i kløerne hos SKAT og havde mere end svært ved at slippe fri. Den lokale skatteadministration havde brugt måneders arbejde på en gennemgribende gennemgang af bogholderiet og havde konstateret, at der i kasseregnskabet fra tid til anden var en negativ kassebeholdning.

Enhver revisor ved, at negativ kassebeholdning er roden til alt det onde SKAT kan gøre ved én (indkomstforhøjelser mv.). Det bemærkelsesværdige ved sagen var dog, at den negative kassebeholdning altid var blevet positiv inden dagen var omme. Dvs. at visningsrækkefølgen for de enkelte posteringer PÅ DAGEN var afgørende for SKAT. SKAT kunne ikke indse at kassebeholdningen ikke reelt havde været negativ.

Vi aftalte med kunden, at vi ville levere en skriftlig redegørelse for, hvordan vores system IT Business Light fungerer. Heri forklarede vi, at man i Focus IT's systemer ikke bogfører med klokkeslæt!!! Hvilket man heller ikke gør i andre lignende systemer.  Vi godtgjorde ud fra de oplysninger vi havde fået, at man ikke på baggrund af rækkefølgen af posteringerne indenfor samme dag kunne konkludere, at der var negativ kassebeholdning.

Alt i alt endte denne årelange sag lykkeligt for såvel vores revisorkunde som for hans kunde - og vi er glade for at have medvirket til "sejren".