1. april 2009
Ny medarbejder
Vi har ansat endnu en kundekonsulent til vores hotline.

Det nye ansigt i afdelingen er Louise Brandstrup, der er nyligt uddannet revisorassistent.

Louise læser samtidigt HD og vil med sit speciale inden for revision kunne bidrage til den brede faglige viden der er nødvendig i vores supportfunktion.

Vi ved desuden at vi får et travlt efterår, hvor Louise vil være en kærkommen udvidelse af vores kapacitet.