10. september 2008
Årsregnskab 2007/2008
Endnu et regnskabsår med solid fremgang

Focus IT a/s fremlægger igen et årsregnskab med solid fremgang.

Focus på kerneområdet - udvikling af komplette IT løsninger til danske revisorer, har igen givet IT virksomheden et godt resultat.
Således har Focus IT opnået mere end 15 % fremgang i omsætningen og en resultatforbedring på over 100 % i forhold til foregående års resultat.

Et meget tilfredsstillende resultat for virksomhedens tredje år på medarbejderhænder, udtaler direktør for Focus IT, Peter Fiehn, der i 2005 var med til at købe virksomheden - og fortsætter:

Vi har oplevet god vækst hos vores 'gamle' kunder og en tilfredsstillende tilgang af nye kunder.

Vi har desuden indledt et samarbejde med Thomson Reuters, som er verdens førende forlagsvirksomhed inden for intelligent forretnings-information, ved Forlaget Thomson A/S.
I dette samarbejde sikrer og udbygger vi Focus IT's position som leverandør af Danmarks eneste totale it-løsning til revisorer.
Vores løsning indeholder nemlig også revisors nødvendige kvalitetsstyring, hvormed følger en omfattende opgave med løbende ajourføringer af revisorfagligt indhold i overensstemmelse med den bestandige udvikling i lovgivning og andre danske og internationale forskrifter for revisorers arbejde. Focus IT står for programudviklingen, mens Forlaget Thomson netop har al den fornødne ekspertise til sikring af kvaliteten i det revisorfaglige indhold.
Vi har store forventninger til dette samarbejde.

Focus IT har som forudset sidste år udvidet medarbejderstaben og påregner yderligere udvidelse inden for de kommende 12 måneder.

Vi fastholder strategien om at være en arbejdsplads med plads til den enkelte medarbejders behov og ønsker.
Vi forventer, at den positive udvikling i de smukke sydfynske omgivelser vil fortsætte gennem næste regnskabsår, udtaler Peter Fiehn.

Focus IT regnskabsresultat skal i øvrigt bedømmes i lyset af en fortsat konservativ regnskabspraksis, der heller ikke indebærer den for branchen så almindelige aktivering af udviklingsomkostninger.

Pressemeddelelse
Årsrapport 2007/2008