14. september 2007
Årsregnskab 2006/2007
Focus IT a/s fremlægger et årsregnskab der sprænger budgetterne.

Focus på kerneområdet - udvikling af komplette IT løsninger til danske revisorer, har igen givet IT virksomheden et godt resultat. Selskabets omsætning og aktivitetsniveau har været højere end i de udarbejdede budgetter og det foregående regnskabsår. Således har Focus IT på trods af udviklingen i revisormarkedet opnået 10% fremgang i omsætningen og en resultatforbedring på næsten 50% i forhold til foregående års resultat.

"Et meget tilfredsstillende resultat for virksomhedens andet år på medarbejderhænder", udtaler direktør for Focus IT, Peter Fiehn, der i 2005 var med til at købe virksomheden - og fortsætter: "Vi har hos Focus IT i dette regnskabsår øget mulighederne for fortsat stor succes med udvikling af totale IT løsninger til revisorer og revisorers kunder. Vi har i regnskabsåret levet op til vores mission om at prioritere udvikling højt, og har derfor blandt andet distribueret ny database-software til alle eksisterende kunder. Denne proces er forløbet over al forventning!".

Focus IT forventer i det kommende regnskabsår at fokusere udviklingen af IT Revisor på bl.a. digital indberetning ved hjælp af XBRL. Ved en sådan udvikling har Focus IT stor fordel af, at systemerne er udviklet 100% af virksomheden selv, idet der undgås lange ventetider fra eksterne leverandører og andre problemer, der i øvrigt følger med, når delsystemer skal tilpasses til hinanden.

Som sidste regnskabsår har der igen været en markant vækst på vores produkt IT Business -økonomisystemet til revisors mindre kunder. For dette produkt er antallet af aktive installationer igen omtrent fordoblet i løbet af året, og det forventes endnu en gang at nærme sig en fordobling i løbet af næste år", udtaler Peter Fiehn

Focus IT har som forudset udvidet medarbejderstaben med ca. 15%, og påregner yderligere udvidelse inden for de kommende 12 måneder.

"Vi fastholder strategien om at være en arbejdsplads med plads til den enkelte medarbejders behov og ønsker. Vi har ikke haft nogen medarbejderomsætning med deraf følgende tab af viden, og vi forventer, at den positive udvikling i de smukke sydfynske omgivelser vil fortsætte gennem næste regnskabsår", udtaler Peter Fiehn.

Focus IT's regnskabsresultat skal i øvrigt bedømmes i lyset af en fortsat konservativ regnskabspraksis, der heller ikke indebærer den for branchen så almindelige aktivering af udviklingsomkostninger.

Pressemeddelelse
Årsrapport 2006/2007