6. september 2004
Focus IT går ind for XBRL
XBRL støttes af IT-branchen

XBRL er en forkortelse for eXtensible Business Reporting Language, som oversat til dansk bliver noget i retning af "Udvideligt-Forretnings-Rapporterings-Sprog".

I modsætning til historiske tiltag til standarder for elektronisk regnskabsrapportering (EDI/INFENT projektet fra 1998/99 i samarbejde med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen), er XBRL et koncept, der virkelig støttes af IT-branchens helt store spillere, inkl. Microsoft.

Focus IT har på denne baggrund meldt sig ind i foreningen XBRL Denmark.

Focus IT vil på opfordring fra FRR m.fl. deltage i XBRL Denmark's tekniske arbejde, for så vidt muligt at sikre, at der arbejdes hen imod løsninger, der kan være til gavn for vore kunder.

XBRL koncepterne forventes indarbejdet i vore systemer og standarder i løbet af det kommende år, og det er vort mål, at gøre dette så fuldstændigt gennemsigtigt for brugeren, at man som bruger ikke behøver at vide nogetsomhelst om XBRL.