Erstattes revisorer af robotter?
Digitaliseringens betydning for revisionsbranchen diskuteres heftigt i øjeblikket.

Ugens helt hotte debat inden for regnskabs- og revisionsområdet giver nogle helt vidunderlige billeder i hovedet – kæmpe kontorlandskaber fyldt med robotter i færd med at bogføre og stemme af. Alle forsynet med kunstig intelligens, for ellers kan de jo ikke foretage de skøn, der er nødvendige i et bogholderi. Jeg holder meget af filmen ”I, Robot” fra 2004.

Spøg til side, der er absolut ingen tvivl om, at de mere rutineprægede opgaver inden for faget er mere konkurrence-udsatte efterhånden som digitaliseringen skrider frem og teknologierne modnes. Det er der ikke noget nyt i, det har branchen oplevet i gennem rigtig mange år efterhånden. Bogføringsopgaverne er heller ikke længere en lukrativ forretning for revisionsvirksomhederne, det er svært at skabe fortjeneste på den type arbejde. Jeg er også af den opfattelse, at det er et plus for virksomhederne, at de selv står for den daglige registrering – dermed har de langt bedre føling med virksomhedens økonomiske situation og deres vurdering af om det går godt, skal ikke længere baseres på saldoen på bankkontoen, som jo ikke siger noget om indtjeningen.

En stor del af debatten fokuserer på at den enkelte lille virksomhed kan spare penge, såfremt han/hun kan lave sin bogføring/momsafregning/selvangivelse/årsrapport selv. Hvis tid ikke er en faktor og virksomhedens og ejerens økonomiske forhold er meget simple, så kan svaret på det spørgsmål godt være ja. Om man skal in-source (gøre det selv) eller outsource (lade en fagperson løse opgaven) skal altid være en afvejning af hvad der giver mening, både med hensyn til intern kapacitet/evner og rent økonomisk. Det kan på den lange bane være meget dyrt, at gøre det for billigt.

Der skal ikke meget aktivitet til, før et bogholderi med tilhørende moms- og afgiftsafregning, selvangivelse og årsrapport bliver en kompliceret affære. Der er tale om 3+ områder med hver deres lovgivningsmæssige krav og der er ingen af områderne, der er statiske. Der sker hele tiden ændringer og kommer nye fortolkninger, hvilket betyder at ting skal gøres og vises på nye måder.

Jeg er meget stor tilhænger af automatisering og standardisering på området. Det er dybt forankret i mig, at forsøge at afskaffe trivielle opgaver via intelligent anvendelse af digitale teknologier og samtidig forbedre Hkvaliteten af data ved at fjerne den største fejlkilde, nemlig manuel behandling af data.

I januar 2013 var jeg sammen med repræsentanter fra mange andre software leverandører, til et møde i SKAT’s hovedcenter. Her blev vi præsenteret for en ide, der handlede om ”… udvikling af en on line bogføringsvejledning med kobling til regnskabsprogrammer …”. Ideen var og er glimrende, for alle undersøgelser viser primært 2 ting: Virksomhederne vil gerne følge reglerne og Virksomhederne forstår ikke reglerne. Alene derfor må man hilse ethvert initiativ velkomment, der forsøger at forklare reglerne. Initiativet er så senere – i sommeren 2014, blevet en del af SKAT’s projekt: NemVirksomhed. Initiativet består af 2 dele: en bogføringsguide og en standardkontoplan med udgangspunkt i en enkeltmandsvirksomhed uden ansatte. Formålet er at nedsætte tidsforbruget og antal fejl ved afregning af skat og moms. Fokus er altså udelukkende på skat og moms, ikke på regnskab. Projektet skulle gerne se dagens lys med udgangen af 2016. Der er godt nok hejst en gul lampe i statusrapporten for 2. halvår 2015 fra IT Projektrådet, men det er ikke fordi det er forsinket – det er bare blevet dyrere end forudsat.

I Focus IT følger vi udviklingen nøje. Det er helt sikkert, at vi implementerer de elementer, hvor vi kan se en ægte merværdi for vore brugere. Jeg vil dog sige, at vi holder tilbage med hensyn til at kaste gode ressourcer ind i projekter, der primært handler om at sætte strøm til papir – disse er der ikke blivende værdi i. Hvorfor ikke satse lidt større og arbejde hen i mod ægte digital udveksling af f.eks. fakturaer, i stedet for at bruge en masse ressourcer på at lave løsninger, der kan omdanne billeder til data, når nu det system, der oprindeligt skabte billedet allerede havde dataene til rådighed. At det kan lade sig gøre er NemHandel et glimrende eksempel på – her er der tale om ægte digitalisering.

For at vende tilbage til overskriften: Erstattes revisorer af robotter? Efter min mening – nej. Revisorers arbejdsopgaver vil selvfølgelig ændre sig i takt med, at der kommer nye og intelligente løsninger på revisors fagområde. Det er en naturlig udvikling og den har været i gang så længe faget har eksisteret.

 

Per Skalshøi

Partner | Økonomichef | HD-R