Sodoma og Gomorra
Revisors erklæringer til statussæson 2014

Revisors erklæringer til statussæson 2014 er i den grad blevet opdateret. Spørgsmålet er, om brugerne kan nå at følge med og/eller forstå forskellen

2013 blev året, hvor revisionspåtegningen ikke blev opdateret. Til gengæld er alt andet fra erklæringsbekendtgørelsen over gældende erklæringsstandarder til REVUs forslag til standarderklæringer opdateret.

Man kan godt fundere over, om tømrermester Petersen i Nørre Snede forstår den erklæring, som revisor har skrevet under på i regnskabet for tømrermesterens anpartsselskab. En udvidet gennemgang må da være mere end en revision?

Tilpasningerne i 2013

Erklæringsbekendtgørelsen blev af hensyn til erklæringen om udvidet gennemgang ajourført 17. april 2013. Som bilag 1 til bekendtgørelsen er Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) indsat. FSR - Danske revisorer fandt åbenbart ikke standarden vidtrækkende nok. Måske var det derfor, FSR - Danske revisorer opfandt VEJL2013.04.UG Standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Udvidet gennemgang - to varianter

Udvidet gennemgang er altså født med to forskellige standarder som baggrund, hvilket formodentligt betyder, at der også opstår to forskellige erklæringer - én for medlemmer af FSR - Danske Revisorer og én for revisorer, der ikke er medlemmer af FSR - Danske Revisorer. Som sådan ser jeg ingen forskel i erklæringernes indhold og konklusion - eller det arbejde, der skal lægges til grund for erklæringen, men blot for tømrermester Petersen noget sproglig forvirring.

Erklæringen er gældende for de selskaber, der besluttede det på den ordinære generelforsamling afholdt i 2013 - altså tidligst for regnskabsår, der sluttede 30. september 2013. Regnskabsbrugerne har imidlertid ikke denne information, da den alene kræves i generalforsamlingsreferatet, der jo som bekendt ikke er offentligt.

Assistanceerklæringen

Der ser ud til at være en opadgående trend i anvendelsen af assistanceerklæringer. ISRS 4410 blev ajourført og trådte i kraft for erklæringer afgivet 1. juli 2013 eller senere. Erklæringen er ikke omfattet af Revisortilsynets kontrol, og det er givet en katalysator af de helt store.

Den nuværende erklæring er mere præcis i formuleringen, og jeg er sikker på, tømrermester Petersen klart kan se forskellen, som for ham egentligt bare er en anden, men kraftigere indpakning.

FSR - Danske revisorers REVU udvalg udgav den 23. maj 2013 en anbefaling bygget på den nye ISRS 4410.

Review efter ISRE 2400

Også denne standard fik et "mindre" facelift og voksede fra 10 til 31 sider målt i Karnovprint. Der er således fortsat kun én standard om review efter ISRE 2400, modsat de relativt mange revisionstandarder. Den nye reviewstandard skal anvendes i regnskaber, der slutter 31. december 2013 eller senere. Det betyder, at brugerne kan opleve erklæringer bygget på den tidligere standard et godt stykke ind i 2014, samtidigt med at andre regnskaber, underskrevet af samme revisor samme dato, bygger på den nye ISRE 2400. Erklæringerne er forskellige, men det kan tømrermester Petersen sikkert nemt forstå.

FSR - Danske revisorers REVU udvalg udgav den 25. november 2013 en anbefaling bygget på den nye ISRE 2400.

Review efter ISRS 2410 DK

Man har glemt at rette denne standard - det var for fristende at vælge denne formulering.

Heldigvis har FSR - Danske Revisors udvalg REVU været opmærksom herpå og udgivet en anbefaling den 21. januar 2014 indeholdende nye erklæringseksempler gældende fra 1. januar 2014! Nu ser tømrermester Petersen jo næppe mange ISRE 2410 DK erklæringer, der er målrettet mod interne regnskaber, som ikke nødvendigvis offentliggøres, i virksomhederne. Skulle han være uheldig, er jeg sikker på, han nemt kan forstå forskellen.

Supplerende oplysninger om andre forhold

Sådanne supplerende oplysninger er ikke en del af revisors erklæring på årsregnskabet - selvom oplysningen faktisk er skrevet mellem erklæringen og revisors underskrift! Det har så betydet, at revisor anvender forskellige overskrifter på selve erklæringssiden og i indholdsfortegnelsen i årsregnskabet tillige med forskellige overskrifter på erklæringens enkelte dele - dog ikke betingelsesløst men alt efter om revisor udtaler sig om ledelsesberetningen eller ej. Også det, tror jeg, har tømrermester Petersen gennemskuet.

Hvorfor?

Jeg talte sidste år med en god ven, som er ansat i den finansielle sektor. Jeg spurgte ham, hvordan banken vurderede de selskaber, som havde fravalgt revision og nu afleverede regnskaber med en assistanceerklæring - eller måske slet ikke nogen revisorerklæring overhovedet? "Det ved jeg faktisk ikke" svarede han. "Vort system har kun revision og review som indberetningsmulighed". Jeg spurgte ham derfor: "Hvad gør I så, når det er en assistanceerklæring?" Svaret var: "Vi sætter bare kryds i en af de to andre muligheder, for vi kan ikke rapportere uden at oplyse om erklæringstypen".

Sodoma og Gomorra

Jeg tænker, det er godt, tømrermester Petersen er en begavet mand. Han er jo uddannet Cand. Rigtig Meget. Var det ikke tilfældet, ville han sikkert have svært - endda meget - ved at gennemskue dette erklæringscirkus.

Måske er revisorerne, juristerne, embedsmændene og andet godtfolk ved at bygge et nyt Sodoma og Gomorra, hvor godkendte revisorer kan være offentlighedens tillidsrepræsentant?

Carsten Rosenvinge
Partner, faglig chef og registreret revisor