Forøg effektiviteten i statussæson 2015
Udnyt dit IT Revisor program bedst muligt

Min smartphone har mange funktioner – langt flere end jeg bruger
Selvom antallet af funktioner er øget, har jeg ikke ændret adfærd og øget min effektivitet.

Jeg tror, de fleste kender denne situation. Vi gør som vi plejer – vanens magt er stor. Sådan er det måske også med din udnyttelse af dit vigtigste værktøj, nemlig IT Revisor. Hverdagen er travl og der er ikke tid til at trække stikket og overveje processerne og IT Revisors mulighed for at effektivisere produktionen.

Ydermere er du som beslutningstager måske den, der er længst væk fra tastaturet og derfor slet ikke opmærksom på, at adskillige brugerønsker og forbedringer er indarbejdet i IT Revisor, siden du sidst modtog undervisning.

'Brug den stille periode i efteråret til at forberede statussæsonen 2015' kunne være overskriften på dit projekt. Baseret på Hotlines erfaringer i statussæson 2014 er følgende emner værd at overveje:

Konverter til IT Revisors standardkontoplan
Hvis du ikke allerede benytter standardkontoplanen og dermed også vore standardrapporter, så er det en overvejelse værd. Tænk blot på vedligeholdelsen af revisors erklæringer i dine rapporter midt i statussæsonen 2014. IT Revisors rapporter indeholder ajourførte erklæringer mv. og standardkontoplanen vedligeholdes med gældende XBRL-taksonomi. Nemmere kan det ikke blive.

Fra regnskabsmæssige til skattemæssige værdier
IT Revisors standardrapporter indeholder også skattemæssige opgørelser. Der kræves for den typiske kunde kun ganske få ekstra posteringer for at de skattemæssige rapporter er på plads. Tilpas posteringerne i 2013 regnskabet og brug det som konteringsvejledning næste gang.

Virksomhedsskatteordningen
Ønsker du en oversigt over opsparet overskud, hæverækkefølge, kapitalafkastgrundlag og indskudskonto som en del af indkomst- og formueopgørelsen, er det naturligvis en mulighed. Bring det på plads i regnskabet for 2013. Så har du sammenligningstallene på plads, når du skal udarbejde opgørelsen for 2014.

Koncernregnskaber
Koncernregnskaber skal nu XBRL-indberettes. IT Revisor kan – let – danne koncernregnskaber, som kan XBRL-indberettes. Få opsætning mv. bragt på plads på grundlag af seneste regnskab, så du er klar til det næste.

Import af kundedata
Gennemgå importlayouts og optimer dem på baggrund af seneste import. Så er du klar til næste periodes import.

Tilgang til data under besøg hos kunder eller fra hjemmekontoret
Slip for at kopiere data til og fra bærbare PC'ere – flyt dine data til den af vore Sky løsninger, der passer bedst til dig. Samtidigt minimerer du dit tidsforbrug på opdateringer, backup og mange andre ting – alt sammen til en fast pris.

Elektronisk udveksling af data
Alle har prøvet at sende en mail med en vedhæftet fil til en kunde og få den afvist. Forskellige indstillinger og kvalitet i kundens virus og spam beskyttelse gør ofte, at elektronisk udveksling af data er unødigt kompliceret.

Læs mere om it-revisorportal.dk og se om det er noget for dig.

Effektivisering kræver investering
Alt nyt kræver ressourcer.

Det kan være vanskeligt at finde de nødvendige kræfter til at gennemføre sådanne ændringer. Har du behov for hjælp til at implementere effektivitet, så er vores ReviKar ydelse måske noget for dig. Lej en vikar til at foretage det nødvendige forarbejde for effektivitetsforbedringer. Læs mere om ReviKar på kundeområdet på hjemmesiden.

Undervisning
Nye tiltag fordrer ny information. Omlægninger kræver forståelse for og viden om de nye tiltag. Deltag i et af vore standardkurser eller lad en af vore konsulenter gennemgå ændringerne på et specialkursus i din virksomhed. Læs om mulighederne på vores hjemmeside.

Book et møde
Mulighederne er mange. Kontakt os på telefon 62 21 53 53 eller mail til info@focus-it.dk og lad os i fællesskab drøfte dine muligheder for effektivisering. Beslutningen er din.

Carsten Rosenvinge
Partner | Faglig chef | Registreret revisor