Digital godkendelse af årsrapport
Alt er godt - næsten

For at hele processen omkring virksomhedernes årsrapport kan blive digital, skal selve godkendelsen af årsrapporten digitaliseres.

Det har jo så rejst spørgsmålene: Kan årsrapporter underskrives digitalt og er det gyldigt? Svarene er 'Ja' og 'Ja'. Dejligt - så er det jo bare om at komme ud over stepperne eller hvad?

Formalia
Lad os først lige tage et kig på processen som den ser ud i teorien, vi antager det er et A/S, der bliver revideret.

1. Virksomheden opstiller årsrapporten
2. Ledelsen godkender årsrapporten
3. Revisor reviderer og erklærer sig om årsrapporten
4. Generalforsamlingen vedtager årsrapporten.

Ovenstående er rækkefølgen og den kan ikke fraviges. Specielt skal der lægges mærke til 2. og 3. Nr. 3 kan tidligst dateres samme dag som nummer 2 og revisors ansvar rækker frem til den dag erklæringen bliver underskrevet. Således er lovgivningen på området.
Erhvervsstyrelsen har haft emnet en tur forbi juristerne, der har sagt god for at årsrapporter kan signeres digitalt.

Fakta
Alt er godt - næsten. Der er lidt malurt i bægeret. Det er det faktiske underskrifts tidspunkt, der er gældende. Den digitale signatur sætter altså både dato og navn for underskriften - den bekræfter ikke den dato, der er skrevet i dokumentet.

Problemet ligger i arbejdsfordelingen:
1. Revisor opstiller og reviderer årsrapporten
2. Revisor erklærer sig om årsrapporten
3. Bestyrelsen skriver under på regnskabet og der afholdes generalforsamling - evt. samme dag.

Den arbejdsgang stemmer ikke specielt godt overens med lovgivningen, men da revisor har fuld kontrol over indholdet af årsrapporten, står der alle de rigtige datoer og navne og alle har skrevet under de rigtige steder, således at det ser ud som om, at det er lovgivningens rækkefølge, der har været anvendt.

Konklusion
Hvis vi i Danmark havde en adskillelse af de 2 opgaver, regnskabsmæssig assistance og revision, ville det være enkelt at implementere lovgivningens rækkefølge i revisionsfirmaerne.

Virkeligheden er dog en anden og konklusionen må her og nu være, at det nok ikke er realistisk, at digitalt godkendte årsrapporter vinder indpas i selskaber, hvor revisor skal afgive en erklæring med sikkerhed. 
Kan det lade sig gøre med den gældende lovgivning? Uden tvivl, men det stiller krav om at der implementeres en meget struktureret styring af underskriftsprocessen samt at revisor ændrer lidt på rutinerne omkring afgivelsen af erklæringen.

Per Skalshøi
Partner, Økonomichef og HD-R