Februar 2013
15. februar: Det første år med XBRL

August 2013
19. august: Realiser målene