XBRL: Udskilningsløb for softwareleverandører
Fremtiden er på vej - lige om lidt!

16. december 2010 skrev vi sidst om XBRL.

For et par måneder siden blev loven om 'Digital Regnskabsindberetning' så endeligt vedtaget i Folketinget. XBRL regnskaber skal senest flyde i en lind elektronisk strøm om ca. et år.

Nogle leverandører af regnskabssoftware til revisorer håbede nok til det sidste at det ikke ville ske eller i det mindste at det ville blive udsat i yderligere et år.

Om det har været lovgivernes intention at 'rydde op' på markedet for regnskabssoftware til revisorer, kan vi ikke vide, men XBRL har allerede sat sit præg på dette marked, og de sidste virkninger er ikke set endnu.
XBRL har været medvirkende til at lægge regnskabsrapport moduler i etablerede revisorløsninger 'i graven' og endda til at lægge hele revisorløsninger 'i graven', men har også gødet jorden for at nye 'små' tillægsværktøjer har kunnet spire frem. Alt sammen inden for de seneste 20 måneder.

Hvis vi tager de samfundsmæssige briller på må vi måske nok mene, at AMVAB'en i XBRL projektet er svær at få øje på.

Revisorer, der ikke benytter vores IT Revisor system, kommer til at bruge flere penge og/eller mere tid på at indberette de samme 100.000+ regnskaber.

  • Nogen vil bruge 2-4 timer ekstra pr. regnskab på at indtaste det allerede foreliggende årsregnskab på Virk.dk
  • Andre vil købe diverse tillægsprogrammer eller nye programmoduler for at forkorte denne 'spildtid'
  • Nogen vil ligefrem skulle købe et helt nyt integreret revisorsystem

Besparelsen 'er et frimærke' og den teoretiske gevinst ved de forbedrede muligheder for dataudtræk fra årsregnskaber giver måske stof til nogle politiske konflikter, fordi det offentlige så kan fjerne eksistensgrundlaget for servicevirksomheder med netop dette speciale?


Hvad gør Focus IT:

Efter sommerferien frigiver vi (som så ofte før) en ny forbedret version af vores IT Revisor til alle vores revisorkunder.
Uden nogen omkostning for vores kunder er den fulde XBRL funktionalitet derefter til rådighed i en meget stor del af Danmarks Revisionsfirmaer.
For de kunder, der også har anskaffet vores standard regnskabsmodeller/kontoplaner er det ekstra besvær så minimeret til 'et tryk på en knap'. De få kunder, der ikke har anskaffet vores standarder, vil dog først skulle udarbejde 'en opmapning' af deres egen foretrukne regnskabsmodel i IT Revisor.