Revisors erhverv
Udviklingen i revisors erhverv

Vi synes der er sket særligt meget i revisionsbranchen i de seneste år! 

Da Focus IT a/s i 2005 skulle vælge revisor faldt valget på den lokale revisionsvirksomhed Erik Ø. Wulff Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, og det har vi ikke fortrudt.
Det var afgørende for vores valg, at vi i forvejen kendte Erik Wulff som en dygtig revisor, vi kunne have ubetinget tillid til, og at revisionsfirmaets kontor ikke er langt væk. Det havde ikke negativ betydning for os, at der er tale om et mindre revisionsfirma eller at revisionsfirmaet ikke er del af et større netværk - snarere tvært imod.

Focus IT har i 35 år primært haft revisionsfirmaer som kunder, og vi har derfor fulgt udviklingen på revisormarkedet nøje. Vi har talt med mange revisorer og vi har gransket revisorers udtalelser, når de fandt vej til medierne.
Specielt de seneste 10 år har været kendetegnet ved forholdsvis mange opkøb og sammenlægninger af firmaer i revisionsbranchen. Blandt flere af de største revisionsfirmaer har man set en bevægelse 'nedad' i klientmarkedet. Utilstrækkelig tilgang af nyuddannede revisorer har været et problem for erhvervet og gennemsnitsalderen for indehavere i mindre revisionsfirmaer omtales ofte som betænkeligt høj.
Og nu senest har de to store revisorforeninger i pricippet besluttet en fusion, der blandt andet skulle muliggøre et øget fokus på den faglige støtte til SMV revisorerne.

I debatten har man især kunnet opleve udsagn, som:

  • Revisionsbranchen oplever en stigende efterspørgsel på kompleks rådgivning fra små og mellemstore virksomheder, hvilket kræver flere ressourcer samt en større specialiseret viden.
  • Lovgivningen, herunder den nye selskabslov, skatteregler og EU-direktiver er blevet så komplekse og ændringerne sker så hurtigt, at det hele ikke længere kan sidde på rygraden.
  • Vidensdeling er vejen frem.
  • Registrerede revisorer er en uddøende race.

Vi har spurgt vores revisor, hvordan han ser på sin branches udvikling.