September 2011
19. september: IT Løsninger til revisors kunder III

Maj 2011
31. maj: XBRL: Udskilningsløb for revisorer

Marts 2011
31. marts: Vores revisor: Om revisors erhverv 
30. marts: Udviklingen i revisors erhverv