XBRL: Hvordan går det ... version 7
Fremtiden er på vej - lige om lidt!

15. marts 2010 skrev vi sidst om XBRL.

I regeringens lovkatalog for folketingsåret 2010/11 kan man læse at der lægges op til en ændring af blandt andet årsregnskabsloven hvorefter det formentlig bliver obligatorisk at aflevere årsrapporter i XBRL-format gældende fra og med årsrapporter, der slutter 31. december 2011 eller senere. Endvidere har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i går (15. december 2010) på deres hjemmeside offentliggjort nyheden om, at det nu er muligt at indsende årsrapporter digitalt via Regnskab 2.0, der er en del af Virk.dk.

Den nye taxonomi, der - udover at indeholde elementer så der kan indsendes årsrapporter for klasse B og C samt koncerner, også udmærker sig ved at den tilhørende modtage løsning også understøtter system til system aflevering af årsrapporter, er netop blevet offentliggjort i forbindelse med ovennævnte.

I den sidste tid har de 2 største revisorforeninger oprustet en del på informationsniveauet på deres hjemmesider: FSR om XBRL og FRR om XBRL. Endvidere kan der læses mere på http://www.xbrl.dk/.

Den 15. marts 2010 skrev vi at vi ville frigive den endelige løsning i IT Revisor inden 31. december 2010. Vi har dog valgt at prioritere vore udviklingsressourcer til andre opgaver indtil vi havde vished for hvorledes taxonomi og modtageløsning ville ende med at se ud. Det ser ud til at vi nu er nået til det punkt, hvilket vi er glade for. Vi har dog ikke modtaget alle nødvendige specifikationer og oplysninger, men er gået i gang med de sidste udviklingsopgaver.

Med fare for at gentage os selv, vil vi gerne slå fast at vore standardrapporter bliver i stand til at generere instancedokumentet, der er selve det digitale regnskab - incl. alle nødvendige oplysninger. For de af vore brugere, der anvender en ren standard er der ikke noget manuelt ekstraarbejde i at aflevere digitale regnskaber. For de af vore brugere, der har lavet deres egne rapportmodeller, vil ophægtningen til taxonomien faktisk også i et vist omfang også være i orden, nemlig for alle de stumper, der er genbrugt fra vore modeller. Til at hjælpe med at klargøre tilpassede rapportmodeller indarbejder vi funktioner i løsningen, der hjælper med at identificere de mangler, der måtte være.

Kunder, der stadig udarbejder årsrapporter manuelt i Word, Excel eller lignende samt kunder der anvender SD-Revisor bør overveje et skift til at anvende Rapportsystemet i IT Revisor - der kan være rigtig meget tid at spare på den konto.

Hvad gør Focus IT?
Vi er nu startet på finpudsningen af løsningen og frigiver den efter grundig test i løbet af første kvartal 2011.