XBRL: Hvordan går det med elektroniske regnskaber?
Fremtiden er på vej - endelig!

29. januar 2009 skrev vi sidst om XBRL.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har nu haft et seriøst forsøg i gang i et par år. Man er gennem forsøget og i øvrigt ved en åben debat med XBRL Danmark og Focus IT m.fl. kommet frem til en samlet løsning, der omfatter alle nødvendige funktionaliteter og tilgodeser alle påpegede problemer.

E&S har nu bragt projektet så tæt på mål, efter mere end 10 års forudgående arbejde i samarbejde med revisorforeningerne, XBRL Danmark og IT leverandørerne, at der kun udestår 'det endelige startskud'.

Den 1. marts havde E&S inviteret de to revisorforeninger (FSR og FRR) til et orienterende møde om status for styrelsens projekt vedrørende Digitale årsrapporter. I den forbindelse har formanden for XBRL Danmark, Lars Dyrner skrevet en artikel, der kan læses her.

Ud over den meget positive nyhed om at projektet følger med tiden og implementerer fremtidens format for visualisering - Inline-XBRL, så er oplysningen om at E&S vil gøre det obligatorisk, at aflevere digitalt med virkning for årsrapporter, der afsluttes 31. december 2010 eller senere så afgjort det, der har skabt mest røre. Så meget røre, at begge foreningernes formænd har set sig nødsaget til at skrive til den ansvarlige minister og emnet er sågar havnet på Dorte Tofts blog.
Der bliver anvendt mange ord på at redegøre for hvorfor revisionsbranchen, virksomhederne og IT leverandørerne ikke kan nå fristen og hvor økonomisk og ressourcemæssigt tungt det vil blive. Til det kan det jo bemærkes, at der vel ikke er en revisor eller en IT leverandør i Danmark, der har været i tvivl om, at tidspunktet for at systemerne og arbejdsgangene skulle kunne håndtere denne proces nærmede sig hurtigt. Det har været klart for alle, at udover de fordele det altid giver at standardisere sine arbejdsprocessor, så var det også tiden at se på om man var fremtidssikret.
Økonomisk tungt? For nogen måske! Brugere af IT Revisor er i den lykkelige situation, at hvis de anvender systemet som det er tænkt, med de indbyggede standarder der er, så kan omkostninger ved at anvende digital aflevering af årsrapporter gøres op til et lille minus. Hvordan det? Jo - omkostningen er anskaffelse af digital signatur - som revisorer jo har i forvejen og fra det skal der så trækkes portobesparelsen, nu da årsrapporterne ikke skal sendes med posten.
For vore eksisterende kunder er ovenstående den eneste økonomiske konsekvens, der er ikke lige et add-in der skal købes - alt funktionalitet er en del af standardsystemet.

På vegne af vore kunder, der udarbejder mindst 10 % af alle de årsrapporter, der skal afleveres digitalt kan vi kun sige Tillykke med og tak for at der nu kommer en frist for hvornår det bliver obligatorisk at aflevere årsrapporter på en tidssvarende måde.

Hvad gør Focus IT?
Vi frigiver vores endelige løsning i IT Revisor i god tid før 31.12.2010.