XBRL: Hvordan går det med elektroniske regnskaber?
Fremtiden er nu lidt tættere på!

12. april 2008 skrev vi sidst om XBRL. I mellemtiden har der været en del information om løsningen til digital aflevering af regnskaber og vi giver her en status på projektet.

 

Det er nu ca. 1 år siden Erhvervs- og Selskabsstyrelsen frigav deres manuelle løsning til brug for digital indsendelse af regnskaber for gennemsnitlige mindre type B virksomheder.

 

For lige at opsummere så er løsningen p.t. uden to helt væsentlige elementer:

1) Der er tale om en meget 'håndbåren' løsning, der kræver manuelt login på en hjemmeside med efterfølgende upload af instansdokument, - uden væsentlige muligheder for automatisering.

2) Der er ikke - eller rettere kun begrænset - mulighed for at påvirke præsentation og udseende af indsendte regnskaber, idet indsendte tal kun kan præsenteres i henhold til en af E&S designet standardskabelon.

 

Som følge af ovenstående har løsningen heller ikke modtaget en overvældende mængde af regnskaber - 4 i alt, der er indsendt i løbet af april og maj 2008. En gennemgang af disse regnskaber afslører dog, at XBRL standarden ikke helt er overholdt med hensyn til størrelsen af beløbene og at der er mangler i relation til angivelser af hvilke perioder/tidspunkter beløbene/erklæringerne vedrører.

 

Hen over sommeren 2008 har vi været i en dialog med E&S, hvilket har betydet at der bliver mulighed for at medsende en pdf af regnskabet. Dette betyder at revisor kan bestemme hvorledes det regnskab, som eksterne læsere ser, bliver præsenteret. Det er et kæmpe fremskridt i processen med at gøre løsningen brugbar. Der er dog et enkelt problem her: Det E&S opfatter som det officielle regnskab er XBRL-dataene - ikke pdf dokumentet. Dette forhold skaber en række problemer med hensyn til revisors erklæring/påtegning på regnskabet - hvad er det helt præcist revisor udtaler sig om?

 

Den 15. januar 2009 var vi til et møde hos E&S, hvor de redegjorde for deres udviklingsplaner i den nærmeste fremtid. Den gode nyhed er, at de udvikler pt. på deres modtage-løsning således at vi bliver i stand til at aflevere regnskaberne digitalt og automatisk. Tidshorisonten er her, at de forventer at have en ny taksonomi klar 31. marts 2009 og omkring samme tidspunkt vil de også have den webservice klar, der skal anvendes til at aflevere regnskaberne.

 

 

Hvad gør Focus IT?

Vi hilser E&S beslutning om at gøre modtageløsningen ægte digital velkommen. Når E&S har stillet webservicen til rådighed for os, går vi i gang med at lave vor del af løsningen. Vi vil endvidere til enhver tid tage dialogen med E&S for at sikre den bedst mulige udvikling af et glimrende initiativ.