Windows 7 og IT Revisor
IT Revisor kører godt under Windows 7!

Efter at have hørt og set en række anmeldelser og beskrivelser af den nyligt frigivne beta version af Windows 7, har vi nu i Focus IT haft lejlighed til selv at prøvekøre den. Prøvekørslen var naturligvis primært for at se hvordan vores programmer - IT Revisor, IT Business Light og IT Kassekladde ville arte sig - og heldigvis er meldingen klar; det kører bare.

Umiddelbart er der - som også de fleste anmeldelser har nævnt det - ret mange ligheder med Windows Vista, og rent installationsmæssigt - i forhold til vore programmer - arter den sig præcis ligesom på Windows Vista. Pervasive SQL databasen skal installeres som en service pga. rettighedsstyringen, der også ser ud til at være identisk med den der findes i Vista, og der skal gives tilladelse til Pervasive SQL i Windows Firewall. Begge forhold kender vi imidlertid allerede, og de står i installationsvejledningen og understøttes af installationsprogrammet.

Den største forskel kan måske nok blive den, som også i medierne har fået mest opmærksomhed; hastigheden. Windows 7 ser ud til at have gennemgået en gevaldig optimering med hensyn til hukommelses-forbruget, og det vil naturligvis alt andet lige gavne de programmer der kører på computeren - inklusive vores programmer.

Windows7

Hvad gør Focus IT?
Vi glæder os til Windows 7, for vi tror at det vil blive et succesfuldt produkt, som vil udgøre en god base for vores programmer fremover. Undervejs vil vi selvfølgelig følge udviklingen af Windows 7, og vi vil overveje eventuelle tiltag, som kunne gøre oplevelsen af vores programmer på Windows 7 endnu bedre.