Mærker Focus IT finanskrisen?
Vores kunder er revisorer!

Da Rembrandt i 1600-tallet blev ruineret af krisen efter sammenbruddet af det hollandske tulipanmarked, var det nok primært fordi hans marked var ekstremt følsomt.
På sit økonomiske højdepunkt skabte han stort set hele sin indtægt ved at portrættere netop alle de nyrige tulipanaktionærer og deres familier, uden at foretage nogen særlig opsparing til sløjere tider.
Hans kunstneriske højdepunkt kan efterverdenen så glæde sig over i form af hans sidste selvportræt af en meget gammel maler i yderste armod. 

Vores kunder, revisorerne, kan selvfølgelig godt mærke krisen. Indtil videre mærker de den dog kun 'på anden hånd', i form af voksende finansieringsproblemer hos deres finansielt svageste klienter.
På kort sigt afføder krisen snarere mere arbejde for revisorerne.
 

2008 blev et rekordår (siden 1996) med op mod 4.000 konkurser i dansk erhvervsliv og med en stigende tendens mod årets slutning, men alle de moderne demokratiers gode kræfter arbejder utrætteligt på at skabe forudsætninger for at pengeinstitutter kan løsne tøjlerne igen med en dyrt betalt lærestreg om risikovurdering af varm luft og en formentlig kortvarig tendens til større værdisætning af gamle dyder. Og lige nu tyder ikke meget på at underskovens iværksætteri bliver egentligt nødlidende. 

Vi tror ikke revisorerne bliver hårdt ramt af finanskrisen.
Næsten ingen revisorer vil blive direkte ramt, for vi kender ingen revisorer, der har gearet deres forretning med varm luft.
I 2007 og 2008 har næsten alle vores revisorkunder oplevet solid fremgang, og mange har allerede sorteret i klient tilgangen, fordi kvalificerede medarbejdere i dag næsten ikke kan opdrives.
Vi tror revisorerne højst vil opleve en konsolideringsperiode i det nærmeste par år, uden den vante store nettotilgang af klienter. 

Focus IT's mission er, at udvikle de bedste og mest omfattende systemer til revisorer og revisorers kunder, og at levere disse, primært til revisorer, med en service, der tilfører revisors forretning den størst mulige værdi. 

Vi ser frem til, at en periode med lidt mere tid til eftertanke og konsolidering hos revisorerne også vil omfatte klarere focus på velovervejede rationelle optimeringer af IT anvendelsen. Når al ting går for hurtigt viser historien, at selv revisorer kan falde for ufornuftige fristelser. 

Vi tror ikke Focus IT bliver ramt af finanskrisen!
2008 var et godt år for Focus IT og 2009 bliver endnu bedre. Alligevel har vi foretaget en fornuftig opsparing til sløjere tider. 

Hvad gør Focus IT?
Vi holder fast i vores mission og det vil fortsat være vores mål at kunne levere de løsninger, der tjener revisor bedst.
For at være sikre på at have fingeren på pulsen har vi dog placeret en mindre del af vores opsparing i en risikospredt aktieportefølje.