Kundernes ønsker
Vores kundemøde var statistisk signifikant!

Ved vores meget velbesøgte kundemøde på Hindsgavl Slot i september benyttede vi lejligheden til at spørge om vores kunders største ønsker til vores systemer og til Focus IT.

Vi har altid lyttet til vores kunder og vi har altid noteret deres ønsker i vores ide-database, hvor de så løbende bliver vurderet af os og meget ofte også implementeret i vores udvikling. Vi har også selv mange ideer, og vi mener, at vi er gode til at vurdere de mange muligheder, men som for så mange andre områder gælder det måske især her, at 90 % af ideerne kommer fra 10 % af populationen.

Ved kundemødet var godt en tredjedel af Focus ITs revisorkundevirksomheder samlet og summen af deres ønsker kan nu hjælpe os til en bedre prioritering af udviklingsarbejdet. Vi indledte dagen med at overraske alle deltagere med et spørgeskema, og vi afsluttede dagen med at forlange et velovervejet udfyldt skema, som udgangsbillet.

Det er vores vurdering, at de fremmødte udgjorde en repræsentativ stikprøve fra vores 'revisorpolulation', og at vores tvangsmæssige afleveringsprocedure sikrede, at de flere end 250 udfyldte spørgeskemaer også blev repræsentative for alle ønsker fra alle vores revisorkunder.

Den efterfølgende undersøgelse viste, at der ud af de mange ønsker kun var ganske få ideer, som var helt nye for os. De står nu også i vores ide-database.

Desværre viste undersøgelsen også, at et antal ønsker var udtryk for manglende viden om, at systemet allerede kunne det ønskede. De kunder har vi naturligvis talt med og i øvrigt pålagt at gøre bedre brug af vores hotline.

En overordnet vurdering viser omtrent følgende billede:

  • Godt halvdelen af alle ønsker handler om nye funktioner til kommunikation og integration med revisors kunder og deres forskellige systemer, integrationer til det offentliges systemer og integrationer med andre leverandørers programmer i øvrigt.
  • En stor fjerdedel ønsker mindre betjeningsmæssige forbedringer og optimeringer i eksisterende funktioner i vores system, lige fra 'hurtigere genberegning' i vores budgetsimulering, over 'flere genvejstaster' i alle funktioner, til 'brugerindstillet farvevalg' for linjer i vores afslutningsark.
  • Kun en lille femtedel handler om ønsker til egentlig udvidet funktionalitet i vores system, og heraf er det kun få, der kan vurderes som generelt revisor-relevante funktionskrav.

Fælles for næsten alle ønskerne var fokus på optimering af arbejdsprocesserne i revisionsfirmaet. Ethvert tidsforbrug i gentagne opgaver ønskes minimeret.

Det var naturligvis ikke nogen overraskelse for Focus IT.

  • Det understreger værdien af et ægte revisorsystem, fordi de ofte gentagne processer i revisionsfirmaet i vidt omfang netop vil være de sjældnest gentagne (eller aldrig forekommende) processer i så godt som enhver anden branche.
  • Når IT Revisor er udviklet fra bunden til revisorer, handler det i høj grad også om at netop de processer, der gentages ofte i revisionsfirmaet, er udviklet med tanke på at minimere revisors tidsforbrug.

Mere overraskende var det, at der nu i så høj grad (halvdelen!) lægges vægt på optimering af processerne 'uden for selve revisorsystemet'.

  • Der har altid været stor interesse for at kunne importere og eksportere data fra/til kundernes ERP systemer. Det behov har vi 'altid' opfyldt, og nu handler det så om at udnytte de nyeste teknologiske muligheder for en fuld automatisering.
  • Automatiseret digital indberetning til det offentliges systemer (også dem, der endnu slet ikke er klar til at modtage).
  • Automatiseret elektronisk kommunikation med omverdenen generelt og med kunderne i særdeleshed (ikke blot fakturaer eller kontoudtog, men også udarbejdede budgetter og regnskaber eller for eksempel de aftalte arbejdshandlinger)

Mest overraskende var måske det faktum at vor tids allerstørste buzzwords ikke fandt vej til vores kunders ønskelister.

  • Hverken BI (Business Intelligence), HRM (Human Resource Management), CRM (Customer Relations Management) eller KM (Knowledge Management) blev nævnt.
  • LEAN (Lean) blev ikke nævnt, men må vel siges at være hovedtemaet.

 Hvad gør Focus IT?

Generelt:

De mange forskellige 'effektiviseringsønsker' indgår, som de altid har gjort det, i vores løbende videreudvikling af IT Revisor. Vores mål er at maksimere den samlede værdi for revisor og ved prioriteringen af vores ressourcer vil den vigtigste afvejning fortsat være hvert enkelt projekts værdi for revisor i forhold til omfanget af den krævede udvikling.

 Integrationsløsninger:

Processerne 'uden for revisorsystemet' er generelt kendetegnede ved, at der skal mindst to parter til det effektive digitale samarbejde. Ender skal mødes, kulturer skal kommunikere. Der skal gives og der skal tages og i den sidste ende skal kompromisser indgås. Der skal hugges hæle og klippes tæer.

Af mediers og IT folks snak kunne man forledes til at tro, at alt nemt lader sig gøre med diverse standarder, SOA og Webservices og .NET. Sådan er det slet ikke - det er blot værktøjer.

Det tager lang tid for to (eller flere) parter at blive enige, at afsætte og indsætte deres respektive ressourcer for at lave deres del af løsningen, og ikke mindst at programmere og gennemprøve hver sin fortolkning af den anden parts begrebsapparat i nødvendigt omfang.

Det har taget lang tid (2 år) at nå frem til den løsning, som virkelig gør samspillet mellem IT Revisor og kunders e-conomic godt.

Det har taget ekstremt lang tid (11 år) at nå frem til en god digital indberetning af årsregnskaber fra IT Revisor til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Det har taget næsten 4 år ENDNU IKKE at nå frem til en elektronisk indberetning af moms til Skat.

Vi vil forstærke vores indsats for at finde de rigtige samarbejdspartnere og at udvikle sådanne 'integrationsløsninger', hvor det kan have størst værdi for revisor.

I øvrigt:

Vil vi alligevel supplere med vores egne ideer. Også selvom de måtte høre ind under et buzzword.

PS:

Vore kunder vil snart kunne se mange flere detaljer om ønskerne og løsningerne i det beskyttede kundeområde på hjemmesiden.