XBRL: Hvordan går det med elektroniske regnskaber?
Fremtiden er på vej - meen!

12. april 2007 skrev jeg sidst om XBRL.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har nu haft et seriøst forsøg i gang i et års tid og har valgt at frigive denne løsning til brug for digital indsendelse af regnskaber for gennemsnitlige mindre type B virksomheder.

E&S har valgt at frigive løsningen uden to helt væsentlige elementer:
1) Der er tale om en meget 'håndbåren' løsning, der kræver manuelt login på en hjemmeside med efterfølgende upload af instansdokument, - uden væsentlige muligheder for automatisering.
2) Der er ikke mulighed for at påvirke præsentation og udseende af indsendte regnskaber, idet indsendte tal kun kan præsenteres i henhold til en af E&S designet standardskabelon.

Ad 1) så ser vi automatisering som en afgørende forudsætning for løsningens succes - i hvert fald hvis det skal ske ad frivillighedens vej. Det er faktisk således med den nuværende lovgivning, at E&S kan gøre det til et krav at aflevere digitalt. Pt. kan der imidlertid ikke afleveres elektroniske regnskaber pr. program, men dette arbejdes der dog på i E&S, så vi på et senere tidspunkt kan tilbyde indsendelsesmulighed fra bl.a. IT Revisor.

Ad 2) så er et regnskab jo en del af et revisionsfirmas image. Endvidere udtaler revisor sig om 'det retvisende billede'. Derfor er det ikke uden betydning hvorledes et regnskab præsenteres. Der er mulighed for at medsende et style-sheet (der kan sammenlignes med en designskabelon) som sammen med selve det digitale regnskab - instansdokumentet, kan præsentere årsrapporten som revisor ønsker det via en teknologi, der hedder XSL-FO. Her har det imidlertid vist sig, at den valgte XLS-FO teknologi i praksis mangler MEGET i at være tilstrækkeligt moden. Den implementering E&S har valgt af denne standard er open source baseret, og er for nærværende meget langt fra at leve helt op til standarden.

Der er endvidere tale om en samlet 'fysisk' aflevering, på dansk en fil, af årsrapport, tal til Danmarks Statistik og selskabsselvangivelse til Skat, hvor disse givetvis burde have været opdelt i 3 filer. Som systemet er indrettet pt. modificerer E&S' modtageløsning instansdokumentet og videresender tal til DS og SKAT samtidig med at de sletter det oprindelige dokument. Der er altså ikke overensstemmelse mellem det afleverede dokument og det, der senere bliver vist for regnskabslæsere.

Hvad gør Focus IT?
Vi ser revisors mulighed for nemt at styre præsentation af regnskabsrapporten, som en helt central forudsætning for at kunne motivere revisorer til at påtage sig et stykke ekstra arbejde med digital indsendelse. Det skal nemlig være det samme pæne regnskab som revisor allerede har udarbejdet, der efterfølgende ses på samme måde af elektroniske regnskabsbrugere. Ellers er resultatet at revisor skal levere (og indestå for) to regnskaber i stedet for et = ekstra arbejde. Vi arbejder for fremme af dette synspunkt, men har alligevel valgt at udvikle en foreløbig løsning til E&S's nuværende foreløbige modtagesystem.