Certificeret partnerskab
Vores program har igen været til Microsofts test hos Veritest... og vi bestod

Som den opmærksomme bruger af nærværende hjemmeside vil have erfaret, har vi igennem længere tid ladet vores forside på www.focus-it.dk pryde af et sort/blåt logo med påskriften "Microsoft Certified Partner". Retten til at bære dette logo erhvervede vi for godt to år siden ved at lade vores program certificere hos Veritest og dermed erhverve kompetencen som ISV (Independent Software Vendor). Da udløbsdatoen på en sådan certificering er to år, - ja, så har vi nu netop igen været til test.

Selve testen er på ingen måde noget mål i sig selv, og fører i vores tilfælde ikke til en eneste ændret procedure, - men det er da alligevel lidt rart at modtage beskeden om, at vores program lever op til Microsofts kriterier. Vi har således fået bekræftet, at vi "opfører os ordentligt", når vi installerer og afvikler vores programmer under Windows, - og har altså fået Veritests uafhængige blå Microsoft stempel.

Selvom det føles dejligt med en certificering, - ja, så skal begrundelsen for erhvervelsen imidlertid ikke findes i ønsket om en blåstempling fra Microsoft, men derimod i de konkrete fordele - i form af især udviklingssoftware - som rollen som Certificeret Partner medfører. Vi har igennem vores partnerskab direkte adgang til de nyeste udviklingsværktøjer fra Microsoft og kan ad den vej sikre, at vore egne programmer (IT Revisor, IT Business Light og IT Business Kassekladde) til stadighed kan afvikles i de miljøer, som findes hos de danske revisorer og deres kunder.