XBRL - Hvordan går det med elektroniske regnskaber?
Efter flere forsøg gennem flere år tyder alt på, at fremtiden er på vej!

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har nu et seriøst forsøg i gang og om kort tid (2-3 år?) kan elektronisk regnskabsindsendelse blive et krav ....

Et regnskab vil i denne fremtid være en elektronisk forsendelse af tekster og tal i et standardiseret format (XBRL), indsendt til de offentlige modtagere (E&S, Skat og DSt) med de nødvendige elektroniske signaturer.

Der vil blive tilbudt muligheden for, at indsender kan supplere denne 'rå' elektroniske meddelelse ved at medsende et style-sheet til styring af en ønsket visning f.sv.a. opstilling og redigering til formidling af det retvisende billede til regnskabslæseren. Uden dette style-sheet vil indsendte regnskabsoplysninger i alle sammenhænge blive vist for læseren i samme fælles standardudseende.

Der vil f.eks. ikke blive mulighed for, at kunne medsende/vedhæfte regnskab udskrevet i PDF format.

Hvad gør Focus IT?
Focus IT har siden starten været aktiv medlem af foreningen XBRL Denmark, og vi har deltaget i den lange række af konstruktive møder i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Naturligvis vil IT Revisor kunne aflevere elektroniske regnskaber før det måtte blive et krav, og naturligvis vil revisor kunne præge billedet (det retvisende), uden at skulle have forstand på style-sheets.
I mellemtiden er vort bidrag til processen focuseret på at sikre den bedste systematik i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens specifikationsgrundlag for elektroniske regnskaber (taksonomi).