XBRL, OIOXML m.v.
Vi har indledt et samarbejde med *Skat om elektronisk dataudveksling

To af *Skats IT projekter med kælenavnene B2B og A2A blev for nyligt beskrevet under et møde med *Skat her hos os.
Vi fik et klart indtryk af et professionelt projektarbejde, nogle realistiske tidsplaner og en meget pragmatisk holdning til samarbejde med eksterne IT leverandører.

For begge projekter er en sikker og smidig mekanik omkring revisors dataadgang på kundens vegne et vigtigt focuspunkt for *Skat, og alt tyder på, at man her vil implementere fornuftige praktiske løsninger.

B2B
Handler om elektronisk indsendelse af momsangivelser (og angivelser vedrørende spilleautomater).
Her forventer *Skat at kunne give os detaljeret systembeskrivelse, herunder OIOXML definition af dataudvekslingen, inden for få måneder. Løsningen forventes 'beta' driftsklar inden udgangen af dette år.

A2A
Dette projekt er større og mere kompliceret, bl.a. fordi det vil blive udviklet i snævert samarbejde med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og være baseret på samme XBRL standard for dataudvekslingen, som tilfældet er for selskabsregnskaber.
Projektet omfatter den elektroniske udveksling af S10, R75 og årsopgørelser for personligt erhvervsdrivende, og den for *Skat tungeste del af udviklingen vil her være definitionen af de tilhørende XBRL taksonomier.
*Skats forventning er her en 'beta' løsning i begyndelsen af 2008.

Hvad gør Focus IT?
Vi påregner at indbygge funktionalitet i IT Revisor til automatisering af den elektroniske dataudveksling for begge de beskrevne projekter.
Specielt for A2A projektet vil Focus IT kunne tilbyde aktiv deltagelse og rådgivning i forbindelse med udviklingen af *Skats taksonomier.
I øvrigt taler vi for (over for *Skat) at få frigivet et tilsvarende automatisk interface til deres eksisterende web-baserede skatteberegningsprogram.

Formentlig vil B2B projektet være driftsklart længe før A2A projektet, og dermed give os en udmærket mulighed for at gennemprøve selve mekanikken i den elektroniske forsendelse, herunder revisors dataadgang på kunders vegne, på en lille og enkelt løsning.