Windows Vista
Undersøgelse af vores kompatibilitet med Windows Vista. Nu er Windows Vista på dansk kommet på gaden, og næste gang vores kunder køber nye Pc'ere, risikerer de at få den med hjem...

Vi har naturligvis haft Vista (på engelsk) i et stykke tid, og for længst konstateret, at alle væsentlige funktioner i IT Revisor og IT Business kan køre på Windows Vista.
Den sidste grundige afprøvning faldt i min lod, og som kompensation måtte jeg få en ny bærbar ('power-baby'), hvor alting står med meget små bogstaver - som kun unge mennesker kan læse.
En Vista Ultimate og 2007 Office System blev installeret på min nye PC.

Sammenligning med Windows XP:

Der er gjort meget ud af kosmetik og nye skærmlayouts.
Sådan set er jeg nærmest ligeglad. Det siger mig ikke så meget, for jeg er mest til noget, der bare skal virke hurtigt og effektivt.
Én ting var jeg nødt til hurtigt at ændre: Det nye 'gennemsigtige' look gjorde det for vanskeligt at se, hvor den ene skærmdialog begyndte, og hvor den anden sluttede.
Jeg noterer mig desuden, at der bliver flere og flere dialoger til besvarelse af diverse Microsoft spørgsmål, af hvilke mange slet ikke er forståelige, og at hjælpen i mange af disse (især Wizard) dialoger er ganske langt væk (F1 giver ikke hjælp og '?'-tegnet er ikke i titel bjælken).

• Der er meget store forandringer for så vidt angår 'sikkerhed'.
Helt overordnet er det ikke længere muligt at køre på sin egen PC med et bruger login, der giver tilladelser til at køre, som man selv vil på sin egen PC! Det finder jeg personligt aldeles utåleligt.
Hertil kommer at stort set enhver funktion man starter, nu indledes af Vistas spørgsmål om det nu var dig, der startede denne funktion, og om du er sikker på, at du vil udføre den, og om du har tillid til programudbyderen, og ingen af svarene vil den huske til næste gang.
Sidst - men ikke mindst - løber man ustandselig ind i begrænsninger i de tilladelser, man har som bruger, uagtet man fra starten oprettede sig som medlem af Administratorer. Nogle steder kan man så gennem flere lag af ovennævnte sikkerhedsdialoger få muligheden for at ændre sine egne tilladelser, mens man andre steder er tvunget til at logge ind som Administrator (der for resten ikke kan/må køre programmer), for møjsommeligt at udbedre sine egne manglende tilladelser.
Det er min overbevisning, at alt dette (for den professionelle bruger) stort set ikke bidrager til nogen sikkerhed, men udelukkende bevirker irritation og ikke sjældent egentligt raseri.

• Der er programmer eller funktioner, der bare ikke kan køre.
Og andre bliver varslet en snarlig død, når virtualisering afskaffes.
I vores forretning benytter vi også adskillige hjælpeprogrammer, der ikke er udviklet af Microsoft, og som i nogle tilfælde er 5-6 år gamle. Det gør de fleste af vores kunder sikkert også. Det gælder forresten også for lidt ældre udgaver af Microsofts egne Office programmer.
Mange af disse programmer kan kun fungere delvist på Vista, og enkelte slet ikke, og man kan bruge kolossalt megen tid på at ændre tilladelser og installationer, før noget overhovedet fungerer igen. Og man skal foretage helt vildt møjsommelige (og - har man indtryk af - næsten ulovlige) indgreb, hvis man vil have et ældre programs on-line hjælp til at virke (PS: Microsoft har netop nu frigivet en opdatering til Vista, til løsning af dette problem).

Min konklusion:
Den ellers nydelige kosmetik dækker over en sikkerheds-spændetrøje, der for den professionelle bruger må virke voldsomt irriterende og meget tidsrøvende.
Efter min mening har den professionelle bruger større nytte af Windows XP Professionel.

Vores kompatibilitet:
I IT Revisor og IT Business har der været enkelte kompatibilitetsproblemer, som alle havde årsag i de mange nye 'sikkerhedskoncepter' i Windows Vista.
I hovedsagen har løsningen på disse problemer blot været at anvise de bedste metoder til installation af programmet og databasesystemet på Windows Vista.
Vores direkte integration til Office programmerne (især Excel og Word) har dog krævet en mindre programrettelse og har i øvrigt efterladt et lille kosmetisk problem som uløseligt.

Hvad gør Focus IT?
Vi har allerede valgt at basere vores systemer på en effektiv og moderne database, der vedligeholdes og videreudvikles af en seriøs udbyder.
Over de kommende år omlægger vi vores udvikling til primært at benytte Microsofts udviklingsværktøjer, dels fordi de simpelthen efterhånden er langt de bedste, men også fordi man uundgåeligt må få en mistanke om at Windows Vistas 'sikkerhedskoncepter' måske tilsigter at gøre anvendelsen af andre værktøjer så vanskelig som muligt.
Endelig følger vi med skærpet opmærksomhed Microsofts udvikling af den allerede annoncerede afløser for Windows Vista.