Vidste du at:
...

... du har mulighed for at importere data - f.eks. fra andre økonomisystemer?

Hvis du har brug for at importere data (kontoplan, posteringer, kundeliste, vareliste mv.), så lader det sig nemt gøre. Det kræver blot, at de data der skal importeres er leveret i f.eks. en kommasepareret fil. Det eneste du skal gøre er, at opbygge et layout, der "passer til" den fil, der skal importeres. Som eksempel på en meget givtig import kan nævnes, at man indenfor visse brancher kan downloade opdaterede prislister/varekartoteker fra leverandøren - og disse kan med nemhed integreres i (typisk) IT Business.

... du i modulet "Betalingsplan" i IT Revisor kan foretage en beregning af et lån (annuitet/serie/mix) og derefter udskrive en total afviklingsplan?
Det kræver blot, at du kender forudsætningerne for lånet. F.eks. hovedstol, renteprocent p.a., ydelse pr. termin og lånets løbetid. Af disse forudsætninger må kun én være ubekendt.
Denne funktion kan være brugbar, hvis du er i gang med at lave et budget, hvor du præcist skal kende fremtidige rentetilskrivninger, ydelser, restgæld mv. Det kan også være, at din kunde ønsker din rådgivning i en investerings-/lånesag.

... du i stedet for at udskrive en råbalance til din kunde, kan lave et perioderegnskab lige så hurtigt?
Et perioderegnskab ligner et årsregnskab og vil for de fleste kunder (og andre regnskabslæsere) være nemmere at læse og forstå. Det dannes i modulet Rapporter på samme måde som alm. årsregnskaber med tilhørende erklæringer mv. Du har mulighed for at opstille mange kolonner - således at du kan vise f.eks. 1.-2.-3. kvartals tal samt en "år-til-dato"-kolonne. Herudover kan også få sammenligningstal og evt. en indexkolonne, så kunden kan følge bruttoavancen mv. Der er stort set ingen begrænsninger i, hvad du kan vise i et perioderegnskab. Det er dig der definerer det!!

Udskriv som PDF med billedillustrationer.