Vidste du at: (2)
...Primo kan genberegnes efter import af finansposteringer

Der er store fordele ved at have kundernes egne posteringer importeret til IT Revisor.

Afslutningsark, Arbejdsplan, Revision og Rapportsystemet kan anvendes fuldt ud til udarbejdelse af efterposteringer, arbejdspapirer og årsrapporter.

Det anbefales at importere årets bevægelser fra kunden, uden primo posteringer. For hvem har ikke prøvet at sidde med en primo balance som ikke stemmer - ja, det tror jeg, alle har prøvet.

Du behøver i IT Revisor ikke at lave manuelle posteringer til din primo, hvis den ikke stemmer, eller ikke er der. Bare sidste års balance stemmer.
Tjek koderne på kontoplanen så de bliver rigtige (Drift/Status). Derefter vælges menuen funktioner, som ligger under posteringsark og genberegn årsafslutning. Denne funktion kan også med fordel anvendes, hvis koderne for årsafslutning har stået forkert ved førstegangsbogføringen i nyt regnskabsår.

Den typiske årsag til, at primo ikke stemmer, er en forkert kode på en status konto. Den står som driftskonto, fordi da den blev oprettet/importeret, tænkte man ikke på at tjekke koden. Når man opretter en ny konto ved hjælp af + i navigatoren, bliver koden automatisk oprettet som driftskonto, så hvis det skulle have været status, skal det rettes.

I IT Revisor anbefaler vi i stedet for, at du skal bruge CTRL k, når du står i kontoplanen. Stå på en konto, som ligger i samme gruppe, som den du vil oprette. Så bliver samtlige koder, fra den konto du står på, oprettet på den nye. Der skal angives et nyt kontonummer og kontoen skal have et nyt navn.

Og så er du nemt videre.