Velkommen til Bagsiden
Bagsidens formål er at bringe os (Focus IT) i kontakt med dig (Revisor). Det gør vi ved at tilbyde dig en informationsservice, der er målrettet til revisors behov. Vi vil skrive om de emner, hvor vi som fagfolk har en særlig viden, som vi tror, kan være nyttig netop for dig.

Naturligt nok vil vores emnevalg ofte blive bestemt af vores begejstring for vores egne produkter og virksomheden Focus IT a/s - som du kan læse meget om på hjemmesiden i øvrigt. Bagsiden skal også fortælle dig om vores viden om og holdninger til mange af de andre IT teknologiske valg, du kommer ud for i dit erhverv.

Bagsiden vil måske 'gå tæt på', når det handler om, hvad der skal til for at gøre dit revisorfirma til en (endnu) bedre forretning, og indlæg fra eksterne forfattere af blandet observans vil forekomme.

Du må gerne sende din mening eller forslag til et bagsideindlæg til bagsiden@focus-it.dk - vi vil efterfølgende vurdere, om der er belæg for udgivelse eller viderebringe det til internt brug.

Tilmeld dig vores email service hvis du i fremtiden vil informeres om nye indlæg.