Tanker om revisors markedsføring
Vi tror, at også revisorer skal gøre noget for at markedsføre deres virksomhed!

'At købe revisor' er noget, der nok på mange måder ligner den proces revisor gennemlever, når han skal anskaffe en IT løsning.

Man får et behov for en revisor (måske ofte lidt hovsaagtigt), hvorefter:

  1. Man tænker sig om og prøver at huske, om man kender en, der er god
  2. Man spørger nogen om de kender en, der er god
  3. Man søger lidt (på Internettet?) og bliver måske fanget af noget
  4. Man finder en eller måske et par alternativer
  5. Man forsøger at vurdere kvalitet og pris
  6. Man mødes og danner sig et indtryk, og mødes så måske med en anden, og man forsøger at tinge om prisen og laver en aftale
  7. Hvis revisor så gør det godt, kan der opstå et langvarigt og lykkeligt forhold med gensidig opfyldelse af begge parters forventninger

Revisor kan påvirke alle trin i processen og få en bedre forretning ud af det, men i disse tider hvor der er rigeligt arbejde til alle hænder, er det alt for fristende at lade stå til og glemme, at det eneste sikre er, at der kommer andre tider efter disse.

Focus IT og vores produkter kan naturligvis ikke overflødiggøre en egentlig markedsføringsindsats af revisors forretning, men vi kan tilbyde gode bidrag på nogle vigtige områder:

  • Kvaliteten af revisors arbejde
  • Revisors kunde/relations pleje
  • Revisorforretningens synlighed

Hvad gør Focus IT?
Generelt
IT Revisor systemet med alle dets funktioner og tilbehør af faglige standarder, er udviklet til den optimale varetagelse af det 7ende trin. Der er værktøjer til næsten alle forventninger, og til at opfylde dem meget effektivt og med en høj, ensartet kvalitet.
Iværksætterordning med IT Business
Vi understøtter vores kunders markedsføring ved at give dem muligheden for at formidle et særligt godt tilbud på vores IT Business Light system til nystartede virksomheder. Herunder bidrager vi også til at synliggøre vores kunder på Nettet og i lokalområder.
Interessentdatabase CRM
Vi udbygger IT Revisor systemet med en meget fleksibel interessentdatabase, med ubegrænsede muligheder for registrering af sammenhænge mellem kunder og andre interessenter, som grundlag for opbygning og pleje af gode relationer.