Sydfyn har fået sit første EDB-anlæg
- online i 35 år

"Imponerende stort og knaldrødt ankom det i morges til Datacentralen i Svendborg". Sådan skrev Svendborg Avis d. 16. juli 1968.
Forud var gået mere end et år med planlægning og opførelse af den bygning, der skulle rumme Sydfyns Datacentrals første EDB-anlæg. Sydfyns Datacentral var stiftet af Svendborg Bank, Sydfyns Diskontobank, Sparekassen for Svendborg og Omegn samt Svendborg Avis. EDB-anlægget skulle primært betjene stifterne; men der var allerede på dette tidspunkt aftale med servicering af andre virksomheder.
Bygningen på Mølmarksvej i Svendborg blev opført specielt til det bestilte IBM-anlæg. Maskinrummet var forsynet med dobbeltgulv og klimaanlæg, så der kunne opretholdes en konstant temperatur og fugtighedsgrad, dette var nødvendigt for at anlægget kunne fungere optimalt.
Da jeg i 1972 startede min EDB karriere hos Sydfyns Datacentral, var det det samme anlæg, der stadig stod i maskinstuen; kapaciteten var dog allerede fordoblet 3 gange. Opgaverne var i løbet af de første år steget så meget, at der nu var mere end 20 ansatte. Jeg blev ansat i driftsafdelingen, hvor det nu var nødvendigt at arbejde i 3-holds skift.
Primært var det selvfølgelig systemer til Datacentralens ejere, der beslaglagde anlægget. Banksystemerne lagde beslag på en stor del af aften og nattetimerne.
De første standard systemer havde også set dagens lys. Da kildeskatten i 1970 blev indført, var Sydfyns Datacentral de første i landet med et EDB-system, hvor virksomheder kunne få foretaget beregninger af løn, kildeskat og ATP incl. automatisk overførsel af løn til pengeinstitut og indberetninger til diverse myndigheder - det er næsten det samme, som nutidens lønsystemer kan.
Allerede 1972 var revisorsystemet, som kom i drift i 1969, et af de mest anvendte. Revisorerne indleverede stamdata på blanketter, som blev tastet på hulkort og indlæst i systemet. Alle posteringer tastede revisorerne selv på optisk læsbare regnestrimler, som umiddelbart kunne indlæses i EDB-systemet. Linieskriveren leverede resultatet i form af kontokort, balancer og regnskaber mv., som blev sendt med post samme dag, som regnestrimlerne var indleveret - det var næsten online for 35 år siden.