Revisor, hjælp dine kunder - og du hjælper dig selv
Focus IT har skabt IT Business Light for at hjælpe revisorer med at hjælpe deres kunder. Dagligdagen kan blive lettere for både revisor og kunder ved anvendelse IT Business Light

IT Business Light henvender sig til mindre virksomheder, som foruden den daglige bogføring har brug for et økonomisystem med ordre/fakturering og debitorstyring. Der er i øvrigt mulighed for tilkøb af andre moduler, som kendes fra IT Revisor, f.eks. Time-/sagsregnskab.

Da Focus IT for 4 år siden valgte at udarbejde IT Business Light, var vores mål at lave et system, hvor brugere af IT Revisor let kunne udveksle data med sine kunder. Derfor er de to systemer bygget på den samme datastruktur, ligesom brugerfladerne er identiske. Det betyder at:

• Revisor kan udlæse kontoplaner mv. ved opstart.
• Data kan løbende kopieres mellem de to programmer.
• Ingen data går tabt ved ind- og udlæsning.
• Der kan spares en masse tid med konvertering og kontrol af data.
• Revisor kan hjælpe sine kunder med betjeningen, idet alle skærmbilleder er ens.

Udvekslingen af data mellem IT Revisor og IT Business Light kan ske på flere måder. Det vigtigste er dog, at revisor kan styre hvilke data, der skal udlæses til kunden, ligesom revisor kan vælge, hvilke data der skal indlæses fra kunden.
Som eksempel kan nævnes, at når posteringer sendes fra IT Business Ligt vedhæftes automatisk kontoplan og kunder. Ved indlæsningen kan revisor så bestemme, om databasen i IT Revisor skal opdateres med kontoplan og/eller kunder.
IT Business Light er et oplagt valg, når revisor anvender IT Revisor.

IT Business Light kan afvikles på lokal PC, netværk eller hostes hos Focus IT (ASP).
Endelig kan revisor blive sine kunders ASP udbyder på sin egen Windows Terminal Server. Dette betyder, at revisor og kunde hele tiden har adgang til de samme data, uden at de skal flyttes.

Læs mere om disse løsninger klik her