"Med brug af et standardsystem holder ERP-systemet lige så længe som leverandøren"
Cirka sådan lyder Computerworlds citering af ERP-rådgiveren Herbert Nathan i tirsdagens artikel under overskriften "Forældet teknologi driver ERP-indkøb" - og Focus IT kan vel ikke være mere enig!

Læs artiklen her.

Det er unægteligt svært ikke at blive lidt varm om hjertet, når sådanne udsagn finder vej til de førende organer, - særligt i en tid, hvor beskrivelser om open-source projekter og konsulenthuses arbejder med specialtilretninger præger nyhedsstrømmen og får os til at tro, - at alting omkostningsfrit kan tilrettes og finpudses ned i detaljen. For naturligvis kan det ikke det.

Det er klart, at det er et stort arbejde at lave tilretninger i produkter, hvor man kun kan tilgå begrænsede grænseflader, og det bør være ligeså klart, at det efterfølgende rummer et vedligeholdelsesmæssigt dilemma, - når standardsoftwaren skal opdateres, og måske ikke længere spiller sammen med de tilkøbte tilretninger. Jo flere tilretninger des vanskeligere vedligeholdelse, og som Herbert Nathan citeres i artiklen: "Levetiden for en ERP-applikation svinger med antallet af tilretninger".

I Focus IT har vi - lidt populært sagt - lavet det hele selv, og vi er dermed frie til at ændre de ting, som gør det muligt at lave de funktioner, vore kunder efterspørger. I tidligere bagsideindlæg er det beskrevet, hvordan Focus IT kan agere agilt i forhold til kundeønsker, og en af de helt afgørende forudsætninger for dette er netop, at vi har adgang til kildekoden for alle hjørner af programmet, og at vi selv - her i vores hyggelige hus i Stenstrup - kan drage de nødvendige konklusioner om programændringer.

Og sådanne konklusioner har vi planer om at drage mange af i de næste mange år frem, - for vi synes det er sjovt, det går godt og vi får masser af gode input fra vore mange kunder, som fornuftigt nok har valgt et standardsystem til revisorer.