IT løsninger (ERP) til revisors kunder
Vores IT Business er jo ikke den eneste mulighed? Som revisor kunne man sikkert ønske, at kunderne ville undlade at anskaffe deres egne IT løsninger. De tror jo, at de kan 'spare på revisorregningen' ved at bogføre selv, og i virkeligheden skaffer de ofte revisor mere arbejde med at rette bogføringsfejlene

Det eneste sikre er imidlertid, at kunderne vil anskaffe IT løsninger.

Revisor vil ofte blive spurgt til råds, når hans mindre kunde påtænker anskaffelse af et IT system. Der er mindst 10 prisbillige 'økonomisystem' løsninger at vælge imellem, hvor niveauet kan svinge fra 'næsten gratis' til et par hundrede kroner om måneden, og hvor den installerede brugerbase varierer fra mange tusinde til få hundrede.
Jeg mener ikke, revisor behøver være tilbageholdende med rådgivning i denne forbindelse, men jeg tror, at revisor bør være yderst varsom for ikke at komme til at 'presse' sin kunde til at udskifte sin løsning. De mange mindre systemer er sikkert udmærkede alle sammen, og for mange brugere, der først har valgt løsning, har smag og behag og alle slags irrationelle følelsesmæssige præferencer nemlig ofte været det afgørende.

Vi har skabt IT Business for, at revisor kan have et velkendt og godt produkt at anbefale til sin kunde. Revisor kender IT Business fordi han kender IT Revisor, og skal ikke sætte sig ind i et andet program for at kunne hjælpe sin kunde.
Dertil kommer, at udvekslingen af data mellem systemerne er reduceret til et 'tryk på knappen', fordi de to systemers databaser er helt kompatible.

Disse fordele kan aldrig helt opnås i forhold til andre programmer!

Vores udvikling af IT Revisor systemet har altid primært været styret af vores revisorkunders ønsker, og det er derfor helt naturligt, at der findes gennem¬prøvede metoder til dataudveksling med de almindeligste systemer hos revisors mindre kunder. I IT Revisor er disse metoder hovedsagelig baseret på meget fleksible brugerdefinerbare opsætninger til import og eksport af bl. a. konti og posteringer via tekstfiler, men forudsætter naturligvis, at de respektive systemer hos revisors kunde overhovedet har modsvarende muligheder for eksport og import, og at kunden eller revisor kan finde ud af at bruge dem.
I tillæg hertil har vi for tre af markedets systemer programmeret muligheden for direkte at læse i deres respektive databaser.

Alligevel er der jævnligt revisorer, der siger: "Det med at eksportere kundens data til vores revisorsystem er for besværligt. Det tager for lang tid at forklare kunden hvad han skal gøre i sit system. Måske skal kunden oven i købet anskaffe 'tillægsmodul' til sit system for at kunne eksportere sine data. Vi sætter en medarbejder til at indtaste en balance i stedet."

Man bruger altså hellere en times arbejde, med de fejlmuligheder det nu giver.

Det forekommer naturligvis ufornuftigt, at det i vor tid skulle være nødvendigt at sætte kvalificerede medarbejdere, som i forvejen kan være vanskelige at finde, til at læse data fra et IT system, og møjsommeligt taste dem ind i et andet IT system, og efterfølgende foretage behørige afstemninger for at minimere antallet af 'oversættelsesfejl'.

På 'dette tidspunkt i snakken' er der altid nogen, der begynder at ophæve diskussionens abstraktionsniveau til at tale om 'standarder for dataudveksling'?
Systemerne på markedet er imidlertid ikke bygget med henblik på at skulle leve op til standardiserede dataudvekslinger med hinanden, og som sådan er standarder blot velegnede til at afføde en stor mænge udviklingsarbejde hos de få, der kan løfte opgaven, uden at de i sig selv giver brugerne den 'knap der skal trykkes på'.

Det som dybest set kræves for at gøre kommunikationen mellem IT Revisor og et givet 'lille ERP system' til et let og smertefrit element i det øvrige samarbejde mellem revisor og revisors kunde, er i virkeligheden blot et positivt samarbejde og en meget overskuelig indsats af udviklingsarbejde hos den pågældende producent af ERP system og hos Focus IT.
Det handler først og fremmest om udveksling og gensidig opdatering af kontoplan og af bogførte posteringer.
Hos Focus IT er vi indstillet på at indgå i sådanne samarbejder.

Hvad gør Focus IT?
Vi har for nærværende 2 interessante kontakter med producenter af ERP systemer, som giver udtryk for vilje til at udvikle 'den nemme løsning' i deres systemer.
Vi håber der kommer flere, og vi vil også selv aktivt forsøge at finde flere.