Indsendelse af momsangivelser via webservice
SKAT er en anelse forsinket i forhold til køreplanen for Busines-2-Business (B2B) løsningen, men til gengæld ser det ud som om det bliver "den helt rigtige løsning"

Som tidligere omtalt i nærværende organ har vi i Focus IT indledt samarbejde med SKAT omkring elektronisk dataudveksling, - startende med indberetning af moms. SKAT har udviklet en webservice som de gør tilgængelig for eksterne leverandører, - og som - i et aftalt dataformat - kan modtage momsindberetninger. Dermed bliver det muligt for brugere af IT Revisor og IT Business at aflevere momsdata - ved tryk på en knap.

Helt tryk på blot en enkelt knap bliver det selvfølgelig ikke, idet en del af en sådan løsning nødvendigvis må være at sikre, at indberetninger kun kan foretages af personer, som har den rette autorisation til at indberette moms for et givent firma. Helt naturligt har SKAT valgt at lade denne autorisation foregå ved brug af OCES-certifikater (Digital signatur), - i kombination med en kontrol af den enkelte brugers tilknytning til den virksomhed, som der ønskes data indberettet for. I skrivende stund arbejder SKAT og deres interne leverandør CSC på netop denne sikkerhedsmodel.

Pga. arbejdet på sikkerhedsmodellen og den forsinkelse, som henover sommerferien er tilløbet projektet, må vi i Focus IT stadig væbne os med tålmodighed, inden vi får mulighed for at teste indberetningen, men vi glæder os til det bliver muligt. Imens arbejder vi på at klargøre IT Revisor og IT Business, så angivelser og efterangivelser - både manuelle og via systemet, bliver så simple at holde styr på som overhovedet muligt.