Hvorfor er det vigtigt med en standardkontoplan?
En fyldestgørende standardkontoplan er en vigtig del af revisors daglige arbejde. Genbrug noget "der virker" og spar tid

Overalt i samfundet bliver der gjort brug af standarder. Ensartethed og standardisering vil oftest være det mest tidsbesparende og dermed lønsomme. På den måde skal ændringer kun foretages ét sted. Det er nemmere og hurtigere at genbruge noget, der allerede er lavet end at skulle bygge det hele op fra bunden.

Det samme gør sig gældende i et system som IT Revisor. Det er også derfor, at vi i vores windows versions ungdom udviklede IT Standardkontoplan, som vores kunder kan benytte. Den er udviklet og strukturmæssigt opbygget som de fleste revisorer kender det. På den måde har mange af de revisionsfirmaer, som har integreret denne standardkontoplan, ikke oplevet "springet" fra gammel til ny kontoplan som stort. Desuden bliver det også hilst velkommen, at det er os som IT leverandør med revisoruddannede konsulenter, der står for den løbende vedligeholdelse.

Uanset hvilken standardkontoplan man vælger, så er det i mine øjne vigtigt, at der er en, som langt størstedelen af firmaets kunder er tilknyttet. Vælger man at have sin egen standardkontoplan, som man selv vedligeholder, så er det stadig vigtigt, at man fylder så meget på den som muligt. Det være sig ikke nødvendigvis en masse konti - men ligeså meget de oplysninger, der er på den enkelte konto. IT Revisor er jo et komplet revisorsystem, hvor mange moduler arbejder sammen.

Kontoplanen er for mange modulers vedkommende en fællesnævner.
Som eksempel herpå kan nævnes Budgetsimulering modulet. Hver enkelt konto i kontoplanen indeholder oplysninger, specielt beregnet til budgetmodulet. Hvis de ca. 3 felter er udfyldt på standardkontoplanen, så sparer man i omegnen af 300 museklik bare på ét budget.
Når diverse opsætninger er sat på standardkontoplanen en gang for alle - ja så genbruger man det på den enkelte kunde. Det giver et meget mindre antal fejl og mangler i hvert enkelt tilfælde - meget tid er sparet/tjent.

Et andet eksempel er rapportudskrifter. Et væsentligt element i dette modul er gruppetabeller. I korte træk - så laver man en gruppetabel på standardkontoplanen, som alle "kunder" kan benytte. I gruppetabellen defineres kontointervaller, som beskriver hvilke kontis saldi der skal udskrives hvor i regnskabet. Man har naturligvis - i den enkelte kundes regnskab - mulighed for at afvige fra standarden.
(Vi har oplevet revisorkunder, der har opbygget og vedligeholdt gruppetabellerne særligt for hver enkelt af deres kunder. Det er et tidskrævende projekt og kan absolut ikke anbefales. I de tilfælde, hvor vi har fået et revisionsfirma til at "se lyset" (bruge standard), så forstår de ikke helt, hvorfor de ikke har gjort sådan for længe siden.)

På (standard)kontoplanen har man f. eks. også mulighed for at anføre en årsafslutningskonto. Dvs. til hvilken konto skal denne kontos saldo overføres i forbindelse med årsafslutning. Det er typisk brugbart når "årets afskrivninger" skal overføres til "saldo primo", og når de løbende momskonti skal overføres til "skyldig moms primo" osv osv. På den måde sparer man en masse manuelle posteringer i forbindelse med en åbningsbalance.

Dette var blot nogle få eksempler på de automatikker og det genbrug man kan få glæde af, hvis man har en god standardkontoplan. Herudover kunne nævnes at revisionsgrupper til automatisk. sammenhæng med arbejdsplaner for revision eller review også hører hjemme i den gode standardkontoplan, og selvsagt skal den enkelte konto identificeres i forhold til virksomhedstypen, for at såvel selskaber som personligt drevne virksomheder kan rummes i samme kontoplan, uden risiko for sammenblanding.
Sidst men ikke mindst kan den gode standardkontoplan naturligvis også have en integreret og gennemarbejdet konteringsvejledning.

For at alt dette kan virke effektivt i revisors hverdag, er det naturligvis afgørende, at IT Revisor sikrer, at opdateringer og forbedringer i standardkontoplanen ikke kræver, at revisor skal bruge tid på at effektuere ændringerne på hver enkelt af sine kunder.