Hvordan står det egentlig til med revisors effektivitet?
Det er ikke de yngste, der er de mest effektive. Det er heller ikke de højest uddannede, der er de mest effektive. Det er slet ikke de store virksomheder, der er de mest effektive

Vi har adskillige kunder, der helt uopfordret fremsætter udtalelser, som f.eks.:

'Jeg har 80 kunder i min enmandsvirksomhed, og 50 af dem er selskaber, der indtil videre næsten alle også kræver revision. Jeg er lige blevet kvalitetskontrolleret og godkendt. Jeg har en særdeles god forretning og kan tillade mig at sortere i tilgangen af nye kunder. Og jeg får overhovedet ikke stress i statussæsonen.
Alt dette kan helt klart kun lade sig gøre, fordi jeg bruger IT Revisor og Focus IT's standarder fuldt ud.'

'Vi opkøbte en anden revisorvirksomhed af samme størrelse og er nu igen det antal medarbejdere, vi var før, men med dobbelt så mange kunder. Uden IT Revisor havde det slet ikke kunnet lade sig gøre.'

'Vi har forhandlet med en af 'the big four' om at overtage vores virksomhed. De faldt fuldstændigt på halen, da de så, hvor effektivt regnskaber kunne produceres med IT Revisor. Vi blev imidlertid ikke enige, fordi De ikke kunne afvige fra deres koncernpolitik om at bruge nogen andre og meget mindre effektive værktøjer.'

'Nu kan vi godt se, at vi gjorde tingene fuldstændigt oldnordisk, og sådan ved vi, at mange af vores statsautoriserede kolleger stadig gør det.'

Vi bliver naturligvis glade for den slags udsagn. Vi kan ligefrem finde på at bede kunden sige det igen ('lidt højere - tak').

Holder vi det imidlertid sammen med vores egne erfaringer i revisorbranchen og enkelte vanskeligt forståelige tilbudssituationer vi kan opleve, hvor et stort revisorfirma kan finde på, at ville betale mere end det dobbelte for et 'lille delsystem, der kun kan en eneste ting', så tegner der sig et billede af en branche som:
• er lidet effektiv ud fra enhver sund driftsøkonomisk synsvinkel
• fastholder gamle manuelle procedurer, til skade for kvalitet og effektivitet
• sjældent tænker i helheder men fortaber sig i detaljer
• fastholder uvigtige individualiseringer og undgår standardiseringer
Det mønster vi ser, passer i øvrigt slet ikke til de traditionelle fordomme.
Det er ikke de yngste, der er de mest effektive. Det er heller ikke de højest uddannede, der er de mest effektive. Det er slet ikke de store virksomheder, der er de mest effektive.

Hvad gør Focus IT?
Naturligvis er vi helt bevidste om, at der også kan gøres meget for effektiviteten blandt vores kunder. Vores IT Revisor system er en total værktøjskasse, der bestemt også rummer muligheden for ufornuftig og ineffektiv anvendelse.
Vi er dog sikre på, at det er blandt vores kunder, man finder Danmarks mest effektivt drevne revisionsfirmaer.

Vi øver os hele tiden i at give bedre vejledning, frem for blot at hjælpe vores kunder i en fortsat ufornuftig anvendelse af vores systemer.
Vi har også en ambition om at udvikle en række kurser for vore kunder, hvor udvalgte effektive brugere kan videregive deres erfaringer.

Frem for alt er det imidlertid visionen om Revisors totale IT platform, der driver vores fortsatte udvikling af IT Revisor. Vi tror, at vi tilfører vores kunder den største værdi med et integreret værktøj til løsningen af alle deres opgaver.