Den næste dybe tallerken?
Når man i Google spørger på teksten: "opfinde den dybe tallerken" får man 16.700 hits, der alle handler om at undgå at opfinde den igen!

At der er interesse for problematikken kan ses af, at der for 25 dage siden kun var 15.500 hits ved samme spørgsmål.

Vi har gjort meget for at undgå, at revisor skal opfinde den dybe tallerken flere gange, ved på alle tænkelige niveauer at bygge IT Revisor systemet med henblik på effektiv genanvendelse og eventuel ajourføring af alle slags indlagte oplysninger. Det gælder oplysninger, der kan genbruges på tværs af revisors opgaver, kunder og medarbejdere eller blot fra år til år (eller simpelthen fra den ene gang til den næste).
Netop det forhold, at vi selv har udviklet IT Revisor fra bunden, har i denne henseende givet os muligheder, der givetvis aldrig ville kunne realiseres ved tilpasning af standard ERP systemer.
Det er vi stolte af. Vi fremfører det ofte som salgsargument for vores system
(Vi kunne naturligvis ønske os at ALLE revisorer ville indse, hvad det kunne betyde for deres forretnings effektivitet, for der er faktisk revisorer, der insisterer på at opfinde den samme dybe tallerken helt forfra hver gang).

I et tidligere bagsideindlæg har jeg lidt arrogant antydet, at IT verdenens dybe tallerkner er uforanderlige størrelser, som blot får tildelt nye navne af nye generationer, for at den samme suppe lettere skal glide ned hos nye unge mennesker.
Det er ikke hele sandheden.
Der skal være nogen til hele tiden at opfinde den dybe tallerken.

Gennem de sidste 30 år har jeg personligt været med til at udvikle revisorsystemet forfra fire gange, og hver gang er resultatet naturligvis blevet langt bedre end det foregående system.
Selvom det især har været udvidelser af funktionaliteten, der har kendetegnet udviklingen, er de samme grundlæggende funktioner også hver gang blevet genopfundet. Det gælder eksempelvis bogføring, regnskabsudskrifter og timesagsregnskab og adskillige andre. Hver gang er værdien af systemet for revisor blevet flerdoblet og revisors behov for at genopfinde den dybe tallerken er efterhånden næsten NUL.

Det, der i de forgangne år har krævet genopfindelse af den dybe tallerken, har altid været, at den gamle platforms muligheder var ved at blive udtømte:

  • I 1983 var det ikke muligt at nå længere med datidens mikrocomputere.
  • I 1993 begyndte det at blive umuligt at klemme yderligere funktionalitet ind i et DOS program.
  • I 1998 blev det efterhånden klart, at MS Access ikke var fremtidens platform for større professionelle systemer.

I dag ser verden anderledes ud. I dag er det Microsoft (og nogle få andre), der tager sig af løbende at genopfinde alle de større dybe tallerkner, og Microsofts dominans, som mange kan have deres meninger om, er netop baseret på, at deres kunder ikke igen tvinges til at lave al ting forfra.

Intet tyder på at vores IT Revisor system igen skal opfindes helt forfra.
IT Revisor er 10 år gammelt, men mange funktioner er alligevel ganske nye.
Efter sidste års valg af en moderne SQL database og opgradering af alle vores kunder, har vi et solidt fundament for mange års organisk videreudvikling.

Platformen vokser og giver os nye muligheder, men den skrider ikke, dens muligheder udtømmes ikke, og vi kan koncentrere os om at videregive de nye muligheder til vores kunder.
(- ikke fordi det er blevet lettere, for det kræver da stadig hårdt arbejde)

Det eneste egentlige faresignal i horisonten handler om virus og sikkerhed - eller rettere om: I hvor høj grad den fremtidige udvikling af styresystemer i sikkerhedens navn vil komme til at besværliggøre brugerens afvikling af de programmer, han/hun skal bruge.

Hvad gør Focus IT?
Vi arbejder konstant med at videreudvikle IT Revisor, også med anvendelse af de nyeste teknologier. Naturligvis oplever vi knaster undervejs, hvor vi må opfinde en dyb tallerken, men det er efterhånden meget sjældent den samme gamle.
Eksempelvis har vi måttet opfinde den rigtige metode til at indbygge nye .NET moduler i det eksisterende Windows 32 program. Det kan undre, at ikke andre (læs Microsoft) for længst har leveret løsningen på dette principielle problem. Det har da også krævet lidt kreativitet at åbne for kommende mere intensive anvendelser af SOA og XML/XBRL.