At flytte på landet
- 1½ år med foden under eget skrivebord

Da vi - alle medarbejdere i Focus IT - i sommeren 2005 besluttede at købe vores egen arbejdsplads, var et af de store spørgsmål: hvor skal vi bo?
Én ting var vi enige om: lejemålet på Ryttermarken i Svendborg var for stort, utidssvarende og alt for dyrt.
Flere alternativer blev undersøgt, men da tidsfristen var meget kort, viste det sig, at det eneste reelle valg vi havde, var at flytte på landet, nærmere betegnet Hundtofte 14 i Stenstrup, ca. 15 km. fra Svendborg. Her var en smuk gammel fattiggård - som for nyligt havde gennemgået en total indvendig modernisering - til leje.
Vi fik hurtigt en aftale i stand med udlejer, og få uger efter vores overtagelse af Focus IT var vi flyttet ind i vores nye domicil.
Der var naturligvis delte meninger om placeringen så langt fra alfarvej. Mange af os fik en del længere på arbejde. Jeg var f.eks. vant til en cykeltur på mindre end 5 km., nu måtte bilen ud af garagen. Cyklen kommer dog stadig frem, når jeg bliver presset tilstrækkeligt af mine kolleger i forbindelse med 'Vi cykler til arbejde' kampagnen.

De fleste betænkeligheder gik dog på vore nuværende og kommende kunders reaktion. Hvad ville de sige til en moderne IT-virksomhed placeret så langt fra alting? Det har dog efterfølgende vist sig ikke at være noget stort problem. Der er en del, som er glade for at navigationssystemet er opfundet; men sådan har vi det jo også, når vi skal besøge vores kunder.
Det eneste store problem vi havde efter flytningen var, at få internet- telefonforbindelse med omverdenen. På trods af løfte om hurtig og problemfri flytning, viste virkeligheden sig at være en helt anden. I den frie konkurrences navn kunne telefonselskaberne ikke enes om, hvem der skulle udføre hvad og slet ikke hvornår. Det betød, at vi i en lang periode måtte nøjes med mobiltelefoner, og hotline måtte på skift arbejde hjemmefra.

Nu er der gået 1½ år i de nye omgivelser, alle opstartsvanskelighederne er glemt, og i hverdagen tænker vi ikke længere på, at vi er flyttet på landet. Vi udfører vores arbejde som hidtil, blot med lidt større entusiasme, om det skyldes de landlige omgivelser eller den kendsgerning, at vi er herrer i eget hus, kan jeg ikke afgøre. Vi er dog alle enige om, at beslutning om at få foden under eget skrivebord - på landet - var en rigtig god beslutning.

Hver dag kan jeg nyde denne udsigt fra min arbejdsplads.