Velkommen til Bagsiden

Bagsidens formål er at bringe os (Wolters Kluwer) i kontakt med dig (revisor). Det gør vi ved at tilbyde en informationsservice, der er målrettet til revisorer.

'Vi er Wolters Kluwer' og naturligt nok vil vores emnevalg ofte blive bestemt af vores begejstring for vores egenudviklede revisorsystem og økonomistyringssystem og hvilke muligheder det giver et moderne revisionsfirma.

Men - Bagsiden skal også fortælle dig om vores viden om og holdninger til mange af de IT teknologiske emner, hvor vi som fagfolk har en særlig viden, som vi føler kan være nyttig for dig. Bagsiden vil måske 'gå tæt på' når det handler om, hvad der skal til for at gøre dit revisorfirma til en (endnu) bedre forretning, og indlæg fra eksterne forfattere af blandet observans kan forekomme.

Vi håber du vil sende din mening eller forslag til et bagsideindlæg til bagsiden@focus-it.dk. Vi vil efterfølgende vurdere, om der er belæg for udgivelse eller viderebringe det til intern brug. Du kan tilføje bagsiden til din foretrukne RSS-læser.