IT Revisors rapportsamling

Wolters Kluwer leverer et bredt sortiment af standardrapporter, som alle bygger på, og forudsætter, anvendelse af IT Revisors standardkontoplan. Det er også muligt at oprette og gemme egne rapportskabeloner. 

Rapportsamlingen indeholder årsrapporter til regnskabsklasse A, B og C, private regnskaber (indkomst- og formueopgørelser) samt interne årsregnskaber og specifikationshæfter til regnskabsklasse B og C.

To-sproglige regnskaber
To-sproglig rapportering er selvfølgelig en mulighed. Som standard leveres en engelsk (britisk) oversættelse

Specialmodeller
Relevante modeller til holdingselskaber, landbrug, ejendomsvirksomheder og andelsboligforeninger er naturligvis en del af rapportsamlingen.

Design
Rapportsamlingen giver mulighed for valg af forskellige designs, således at alle rapporter fremstår ens og med samme grafiske layout.

Fagligt indhold
Rapportsamlingen indeholder en stor samling af standardtekster til ledelsespåtegninger, revisors erklæringer, anvendt regnskabspraksis og ledelsesberetninger. Teksterne kan individualiseres efter ønske og behov på kundeniveau - generelt eller pr. regnskabsperiode. Teksterne er versionsstyret fra udkast til færdig rapport.

Teksterne vedligeholdes løbende og er - som rapporterne - tilpasset gældende lovgivning.

XBRL
Relevante rapporter indeholder selvsagt XBRL rapportering.

Se alle regnskabsrapporter